Fotogalerie - Ocenění vítězů z matematické olympiády - 18. června 2010

Skvělého výsledku dosáhli naši reprezentanti v matematické olympiádě. V okresním kole soutěže "Matematický klokan", které se uskutečnilo 1.4.2010 pod záštitou Domu dětí a mládeže Větrník.

Naši žáci s převahou ovládli kategorii "Cvrček" (děti 3. tříd). Vítězství získal Jakub Šuráň ze třídy 3.B a na druhém místě se umístila Hanička Děkanová (3.A). Oba nechali žáky z ostatních libereckých škol za svými zády. Jakub je navíc žákem sportovní hokejové třídy a dokázal, že dnešní vrcholový sportovec a hokejista může vynikat nejen ve sportu ale i ve studiu.

V kategorii "Klokánek" (5. třídy) obsadila Anička Šmakalová z 5.A druhé místo. Vítězství jí uteklo jen o pár bodů. Úspěšní žáci a jejich učitelé byli oceněni panem ředitelem, který jim poděkoval, že šíří dobré jméno školy.

Děkuji našim žákům za skvělou reprezentaci naší školy. Rovněž doufám, že úspěchy našich žáků konečně umlčí bezduché a závistivé pomluvy, které kolují o naší škole. Existuje pádnější odpověď a lepší důkaz o kvalitě výuky na naší škole v porovnání s jinými školami než úspěchy našich žáků v matematických olympiádách a stabilní vysoké hodnocení společnosti SCIO, která již několik let po sobě zjišťuje, že naše škola patří kvalitou své výuky mezi špičkové školy v konkurenci škol z celé republiky?

Mgr. Radek Hanuš, ředitel školy

 

Diplom Jakuba Šuráně Diplom Anny Šmakalové Diplom Hany Děkanové

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”