Fotogalerie - Výsledky testování KEA - 19.ledna 2009

V měsíci září proběhlo na naší škole srovnávací testování KEA 2008/9, kterého se zúčastnili žáci a žákyně našich 6. tříd. Měli tak možnost porovnat své znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka a obecné studijní dovednosti s žáky základních škol a gymnázií z celé České republiky. Do srovnávacího testování se zapojilo 364 škol, z toho 12 z oblasti Libereckého kraje. Celkový počet žáků, kteří se zúčastnili testování byl 10 942.

Žáci naší školy v konkurenci 364 škol dosáhli výtečného výsledku. Ze závěrečné zprávy vyplývají velmi lichotivé závěry:

ČESKÝ JAZYK: Výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testů z českého jazyka a obecných studijních dovedností bylo zjištěno, že studijní potenciál našich žáků je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

MATEMATIKA: Výsledky naší školy jsou špičkové. Patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol. Porovnáním výsledků testů z matematiky a obecných studijních dovedností bylo zjištěno, že studijní potenciál našich žáků je využíván dobře, výsledky žáků v testech jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijního potenciálu. Výsledky naší školy v matematice předčily i některá gymnázia.

Z individuálních výsledků:

Daniel Antoni 6.A (matematika 90%, český jazyk 93%, obecné studijní předpoklady 92%)

Pavel Děkan 6.A (88% - 90% - 93%)

Michael Klinger 6.B (99% - 93% - 86%)

Souhrnné výsledky Souhrnné výsledky za školu

←Zpět na seznam fotogalerií

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”