Aktuality - Žáci 4 tříd začali školní rok v přírodě

Žáci 4 tříd začali školní rok v přírodě

13. 10. 2021

První zářijové pondělí žáci třetích, pátých a sedmých tříd ZŠ U Školy místo do lavic odjeli na čerstvý horský vzduch v Janově nad Nisou. Hotel Semerink pro ně přichystal nejen velmi dobré materiální zázemí, ale i instruktory s nekonečnou zásobou her a zábavy.

Hned první den si ještě děti ani pořádně nevybalily a už vyrazily na odpolední výlet za rozhlednami. Stejně aktivně prožívaly každý další den. Dopoledne výuka probíhala zpravidla venku a pomocí her, pokusů či jinou zábavnou a netradiční formou. Od matematických detektivek, hledání anglických slov v celém areálu hotelu, po land-art a aplikování geometrie v praxi při stavění domů z přírodnin. Odpoledne se žáci stmelovali na výletech, během jízdy na bobové dráze nebo na oblíbené exkurzi v chovné stanici Husky. Společné zážitky pak mohli probírat i během podvečerních aktivit.

Po dlouhé odluce, po týdnech ve škole, ale i doma u počítače, to byla nejen pro žáky, ale i učitele příjemná změna. Každý den na čerstvém vzduchu, s přáteli a přesto v režimu netradičního učení, se ukázalo jako pevný stmelovací a adaptační prvek. Žáci, rodiče i učitelé jsou velmi rádi, že se škola v přírodě uskutečnila, i když v to mnozí ani nedoufali. A díky nejen učitelům, ale i celému personálu Semerinku, tak mohli žáci prožít první školní týden netradičně, zdravě a hravě.

Miloslava Kašťáková, třídní učitelka 3.A

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”