Aktuality - Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

29. 9. 2021

Ředitel školy oznamuje výsledky voleb do školské rady při ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o.:

 

Volby z řad oprávněných osob (zákonných zástupců)

 

Volby proběhly tajným hlasováním dne 23. 9. 2019 od 16.30 do 19.00 hod. v budově ZŠ U Školy. Voleb se zúčastnilo 95 oprávněných voličů. To představuje volební účast ve výši 20,3%.

 

Po sečtení hlasů oznamuje volební komise, že poměr hlasů navrženým kandidátům stanovil následující výsledek:

pan Daniel Princ                       … 69 hlasů

pan Ing. Vladislav Rozsypal    … 74 hlasů

 

Oba kandidáti byli úspěšně zvoleni do školské rady.

 

Volby z řad pedagogických zaměstnanců školy

 

Volby proběhly tajným hlasováním dne 22. 9. 2021. Voleb se zúčastnilo 37 oprávněných voličů.

Volební účast: 71,2%.

 

Do školské rady byli zvoleni navržení kandidáti:

Mgr. Věra Chlumská

Mgr. Jitka Vojčiniaková

 

 

Děkujeme všem rodičům a zákonným zástupcům, kteří se zúčastnili voleb.

 Mgr. Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”