Aktuality - Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku

27. 8. 2021

Vážení rodiče a milí žáci.

S blížícím se začátkem nového školního roku se konkretizují podmínky, za kterých bude v září zahájeno školní vyučování. Čeká nás třetí školní rok, který bude ovlivněn protikoronavirovými opatřeními. Plánovaná opatření pro nás nejsou nová. Naopak došlo k určitému zmírnění. I nadále se budeme snažit dodržet stanovená nařízení a neztrácet ze zřetele zdravý rozum. Přinášíme stručný přehled:

TESTOVÁNÍ:

Žáci školy se budou muset na začátku školního roku podrobit testování. Vedení školy se rozhodlo zůstat u antigenních testů. Sice budeme muset žáky testovat na začátku školního roku třikrát (1.9., prvňáčci až 2.9., 6.9. a 9.9.), ale žáci jsou už na systém antigenního testování zvyklí a nepředstavuje pro ně žádný významný problém. Tento způsob testování vyhodnotilo vedení školy jako organizačně a logisticky jednodušší. Rodiče mají možnost své dítě vybavit odlišným antigenním testem (např. plivacím) než používá škola. 

Žáci se budou testovat v určené dny před začátkem výuky v 8:00. Od testování budou osvobozeni žáci, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali covid v posledních 180 dnech. Tyto skutečnosti by měli rodiče neprodleně oznámit škole (příslušnému třídnímu učiteli). Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

ZAKRÝVÁNÍ DÝCHACÍCH CEST

Zdravotnická rouška či respirátor zůstanou jako nezbytné doplňky žáků pro návštěvu školy. Roušky budou muset žáci a zaměstnanci školy používat v místech s větší koncentrací osob (v šatnách, na chodbách, toaletách). Ve třídě mohou žáci i učitelé roušky odložit.

Žák, který nepodstoupí testování se může účastnit výuky, ale za velmi omezujících podmínek. Musí nosit roušku či respirátor po celou dobu účasti na vzdělávání a pobytu ve škole (tedy i ve třídě během výuky). A musí akceptovat i další omezení (nesmí cvičit uvnitř, nesmí použít sprchu, nesmí zpívat, na obědě musí sedět u izolovaného stolu).

OMEZENÍ POHYBU DALŠÍCH OSOB VE ŠKOLE

Škola má povinnost v souvislosti s mimořádnými opatřeními regulovat vstup jiných osob než žáků a zaměstnanců školy do školních prostor. Prosíme rodiče, aby pro běžnou komunikaci s učiteli využívali přednostně elektronickou poštu (mail). Zároveň však chceme zachovat otevřenost školy vůči rodinám.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 1.9.

Škola se otevírá v 7:40. Žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem. S ohledem na aktuální pokyny MŠMT nemůžeme umožnit rodičům, aby doprovázeli své děti do třídy a setrvali s nimi během vyučování. Výjimkou jsou jen rodiče prvňáčků, které srdečně zveme, aby společně se svými školáčky prožili jejich první chvíle ve škole. Prosíme však, aby prvňáčky doprovázeli do třídy jen rodiče, kteří budou mít po celou dobu pobytu v budově škole respirátor. Přítomnost dalším rodinným příslušníkům, příbuzným a hostům bohužel nemůžeme umožnit.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Výuka tělesné výchovy bude na rozdíl od uplynulého školního roku umožněna. Z počátku školního roku budeme směřovat výuku a sportovní aktivity co nejvíce do venkovních prostor. Plaveckého výcviku se budou v 1. pololetí školního roku účastnit žáci 4. tříd. Bližší informace podají třídní učitelé.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna na webových stránkách školy v úterý 31.8. Žáci obdrží nabídku kroužků v tištěné podobě 2.9. Od třídních učitelů. Zahájení školních kroužků plánujeme v týdnu od 27. září.

Děkujeme rodičům a žákům za pochopení a dodržování stanovených opatření. Těšíme se na setkání na startu nového školního roku.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”