Aktuality - Školní rok je u konce...

Školní rok je u konce...

6. 7. 2021

Vážení žáci a rodiče.

Ukončili jsme školní rok, který je v historii naší školy mimořádný a v mnohých směrech nestandardní. Více než známky na vysvědčení nás nyní při bilancování uplynulých deseti měsíců asi zajímá, čím nás tento rok obdařil, co nového jsme se (a nejen žáci) naučili, a co si nyní uvědomujeme víc než dříve.

Nesouhlasím s názory, že pro žáky a školu byl tento rok zlý a přinese nenapravitelné důsledky na znalostech a dovednostech současné generace dětí. Byl to nepopiratelně náročný rok. Přinesl nečekané překážky. Ale rovněž výzvy. Kladl vysoké nároky na samostatnost, zodpovědnost a vůli žáků. Učitelům předložil spoustu otázek a přinutil je  více vnímat problémy žáků a jejich reálné možnosti. Rodičům ukázal podstatu a náročnost vzdělávací práce z pohledů, které dříve ani nevnímali. Všechny nás naučil trpělivosti, ohleduplnosti a radosti ze vzájemného pochopení a pomoci. Všem nám letošní rok něco vzal, ale zároveň nás i obohatil!

Bohužel aktuální vývoj dává tušit, že v novém školním roce budeme muset počítat s návratem přísnějších opatření. Škola se po technické i logistické stránce připravuje už dopředu na možné komplikace. Využijeme dva měsíce prázdnin, abychom zlepšili systém přenosu dat (WIFI), abychom opravili a zrevidovali technická zařízení nebo je nahradili novými. A stejně tak prosím, aby přípravě na možnou distanční výuku věnovaly pozornost i rodiny našich žáků. Zdá se, že kvalitní elektronické zařízení (notebook nebo tablet) a stabilní připojení k internetu se stane v budoucích letech nezbytným standardem pro úspěšný rozvoj našich dětí.

Na konci školního roku děkuji žákům za jejich pracovitost, cílevědomost a zodpovědný přístup ke školním povinnostem. Rodičům žáků patří díky všech zaměstnanců školy za chápavý přístup, spolupráci a pomoc. Učitelům děkuji za vysokou míru pracovního nasazení, se kterou přistupovali k distanční i prezenční výuce.

Přeji nám všem pevné zdraví a krásné léto

Radek Hanuš, ředitel školy 

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”