Aktuality - Slovní hodnocení

Slovní hodnocení

28. 6. 2021

Vážení rodiče žáků.

Letošní školní rok byl v mnoha ohledech zvláštní, nestandardní a nový. Žáci, učitelé i rodiče se potýkali s vyhlášenými opatřeními v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Společně jsme se snažili vést výuku, udržovat vzájemné kontakty a zachovat cíle, obsah a smysl vzdělávání. Všichni jistě cítíme, že vysvědčení žáků a známky z jednotlivých předmětů mají malou vypovídací hodnotu o průběhu práce našich dětí, a jejich pokrocích či problémech. Rozhodli jsme se proto letos doplnit klasické hodnocení formou číselné klasifikace o slovní hodnocení. Každý žák naší školy si 30. června ve škole převezme nejen standardní vysvědčení, ale i slovní hodnocení. Z tohoto hodnocení se žák a jeho rodič dozví doplňující a podrobnější informace týkající se studia (jak úspěšně si žák vedl v době distanční výuky, kde jsou jeho silné stránky nebo co by naopak měl v příštím školním období zlepšit).

Věříme, že slovní hodnocení poskytne nejen vítané podrobné informace rodičům, ale přinese i motivaci žákům do studia v dalším školním roce.

Děkuji všem žákům za jejich snahu a studijní úsilí ve školním roce, učitelům za jejich pracovitost a profesionalitu, rodičům za podporu a vzájemné pochopení. Přeji nám všem příjemný závěr letošního školního roku.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”