Aktuality - Nový termín voleb do školské rady

Nový termín voleb do školské rady

11. 6. 2021

Protože ke dni 7.6. neobdržel ředitel školy žádné návrhy kandidátů pro volby do školské rady, vyhlašuje nový termín voleb - 23. září 2021 a stanovil následující harmonogram voleb pro oprávněné osoby:

Harmonogram voleb do školské rady 2021:

Do 8. září 2021 přijímá ředitel školy návrhy na kandidáty do školské rady. Podání lze uskutečnit osobně (do rukou ředitele školy) nebo poštou na adresu ředitele školy.

        „Návrh“ musí obsahovat:

1.                  1. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu

2.                  2. podpis navrhovatele

3.                3. musí být přiloženo vlastnoručně podepsané „Prohlášení kandidáta“, že souhlasí se svou kandidaturou

(oba dokumenty na http://www.zsuskoly.cz/dokumenty-skoly/dokumenty-ke-stazeni/)

Kandidáta pro volby může navrhovat každý zletilý občan, může navrhnout i více kandidátů. Může navrhnout i sám sebe.

13. září 2021 bude zveřejněna na webových stránkách a ve veřejně přístupném prostoru školy (vestibul budovy I.) listina kandidátů

- Dne 23. září 2021 – proběhnou VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Oprávněné osoby mohou provést hlasování v průběhu plánovaných třídních schůzek od 16:30 do 18:00 v 4. oddělení školní družiny (v přízemí hlavní budovy) nebo v 1. oddělení školní družiny (v přízemí budovy "B").

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tedy vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič hlasuje osobně. Z navržených kandidátů budou do školské rady zvoleni dva s nejvyšším počtem obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů se pořadí kandidátů stanoví losem.

24. září 2021 budou oznámeny výsledky voleb prostřednictvím webových stránek a na veřejně přístupném místě školy (vývěska na vstupních dveřích budovy A). 

Prosím rodiče, aby navrhli kandidáty na místa dvou zástupců oprávněných osob ve školské radě, a své návrhy mi předali do středy 8. září 2021.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”