Aktuality - Informace k výuce od 17.5.

Informace k výuce od 17.5.

13. 5. 2021

V důsledku mimořádných opatření vydaných Ministerstvem školství ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR dochází od 17. května k následujícím organizačním úpravám školní výuky:

 Všem žákům bude umožněna prezenční účast na školní výuce. Ruší se rotační způsob docházky a do školy tak budou pravidelně docházet všichni žáci. Ukončuje se distanční výuka, ruší se skupina IZS („Svišti“). Organizace výuky v jednotlivých třídách se vrátí k rozvrhům platným od 1.9.2020 pouze s drobnými úpravami. Novou verzi rozvrhů zatím nemůžeme zveřejnit v systému Bakaláři, proto prosíme rodiče a žáky, aby se pro příští týden neřídili rozvrhem v „Bakalářích“. Škola už nebude muset při organizaci školních aktivit dodržovat homogenitu tříd a školních skupin.

Testování a roušky – nic se nemění

Nadále bohužel zůstávají v platnosti podmínky, za kterých se mohou žáci účastnit prezenční výuky ve škole. Žáci a zaměstnanci školy se musí podrobit pravidelnému testování, jehož četnost se odvíjí od typu testů dodaných MŠMT. Aktuálně škola obdržela antigenní testy (LEPU, Singclean a nově FlowFlex). V případě antigenních testů se žáci a zaměstnanci školy budou testovat jednou týdně. Testovacím dnem bude pondělí. Pokud žák bude v pondělí absentovat při testování, podrobí se testování ihned po příchodu do školy.

Organizace školní družiny

Školní družina bude fungovat ve standardním režimu (ranní 6:30 – 7:40, odpolední do 16:30) s výjimkou pondělí, kdy kvůli testování nebudeme moci poskytovat ranní družinu.

Restart kroužků

V týdnu od 17. května bude obnovena i činnost kroužků (kromě kroužku „Angličtina pro prvňáčky“ a „Přírodovědný kroužek 2“, jejichž znovuzahájení proběhne o týden později). Doporučujeme sledovat aktuální informace o kroužcích na  webu školy: http://www.zsuskoly.cz/zajmova-cinnost/. Pokud se rodiče rozhodnou, že jejich dítě už nebude pokračovat v docházce do kroužku, prosíme, aby co nejdříve o tom informovali kancelář školy (zs16@volny.cz) nebo příslušného lektora. Na konci června proběhne vyúčtování kroužků a poměrná část platby za kroužek (odpovídající rozsahu zrušení kroužků v důsledku pandemie) bude rodičům vrácena.

Jsme rádi, že dochází k postupnému obnovení režimu školy, kterým se blížíme normálu a budeme doufat, že co nejdříve skončí i další nepříjemná omezující opatření.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”