Aktuality - Informace k výuce od 3.5.2021

Informace k výuce od 3.5.2021

30. 4. 2021

Vážení rodiče a milí žáci.

Asi nás všechny stejně zaskočilo včerejší oznámení ministra školství o návratu žáků 2. stupně ZŠ do škol v Libereckém kraji od pondělí 3.5. Na přípravu organizačních změn tak škola dostala jeden pracovní den.

Na přípravu návratu „druhostupňových žáků“ je skutečně málo času. Proto prosím všechny rodiče a žáky, aby sledovali své mailové schránky, kam jim třídní učitelé pošlou potřebné informace a instrukce k nadcházejícímu týdnu.

Od pondělí 3.5.2021 se vrátí žáci k prezenční výuce, ale zatím pouze „rotačním“ způsobem. Žáci budou pravidelně střídat týden prezenční výuky ve škole s týdnem distanční výuky doma. Víme, že některým rodičům náš systém „rotace“ tříd může způsobit těžkosti, ale tomu se bohužel nevyhneme. „Rotaci“ tříd na 2. stupni jsme nastavili tak, abychom umožnili okamžitý návrat šesťáků, kteří setrvávali v distanční výuce nejdéle ze všech žáků.

 „Rotace“ žáků:

Týden a forma výuky

Prezenční výuka ve škole

Distanční výuka doma

sudý týden (3.5.-7.5.2021)

2.A, 2.B

3.B, 4.B 5.B

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B

1.A, 1.B

3.A, 4.A, 5.A

8.A, 8.B, 9.A, 9.B

lichý týden (10.5.-14.5.2021)

1.A, 1.B

3.A, 4.A, 5.A

8.A, 8.B, 9.A, 9.B

2.A, 2.B

3.B, 4.B 5.B

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B

ROZVRHY:

Rozvrhy připravujeme tak, aby v co největší míře byla zachována struktura stabilních školních rozvrhů. Podobu ovlivní odchody jednotlivých tříd na obědy, protože ve školní jídelně by nemělo docházet ke kumulaci žáků z rozdílných ročníků a tříd. Na 2. stupni se budeme snažit zachovat původní rozvrhy (kvůli paralelní realizaci prezenční a distanční výuky) s určitými úpravami. Návrat většího množství žáků do školy prakticky omezí možnosti učitelů vést online výuky v dosavadním rozsahu. Je více než pravděpodobné, že se počet online přenosů žáků v režimu distanční výuky sníží a dojde k navýšení samostatné domácí práce.

Třídní učitelé budou informovat žáky a rodiče o podobě aktuálních rozvrhů mailem do neděle 2.5. Učitelé budou informovat žáky a rodiče o úpravě termínů online přenosů co nejdříve.

TESTOVÁNÍ

Vláda stanovila jako podmínku pro umožnění prezenčního vzdělávání a pobytu žáků ve škole testování. Budeme tedy muset testovat zaměstnance školy a žáky. Žáků 1. stupně už se bude týkat testování pouze první den pobytu ve škole (v pondělí nebo kterýkoliv jiný den první návštěvy školy. Žáci 2. stupně se budou testovat dvakrát týdně (pondělí – čtvrtek).

Testování se nemusí účastnit pouze ten, kdo: 1. V posledních 90 dnech prokazatelně prodělal onemocnění covid-19 (má pozitivní PCR test vydaný v době 90 dnů před datem aktuálního testování a tento fakt doloží lékařským potvrzením nebo podobně průkazným způsobem).  2. Má za sebou úplné očkování proti onemocnění covid-19. 3. Předloží negativní výsledek testu (antigenního nebo PCR) provedeného na odběrovém místě (který není starší 48 hodin).

ORGANIZACE PREZENČNÍ VÝUKY:

Žáci se shromáždí ráno před vyučováním na místě, které blíže určí třídní učitelé ve svých instrukcích, a kde si je příslušný vyučující vyzvedne. Protože před příchodem žáků, zodpovídají rodiče za dodržování aktuálních opatření, prosíme je, aby sledovali vývoj opatření a zajistili, aby jejich děti nařízení a opatření respektovali (stanovené rozestupy, roušky apod.).

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Vzhledem k tomu, že školy a veřejnost v Libereckém kraji se o návratu žáků 2. stupně dozvěděli až v odpoledních hodinách ve čtvrtek 29.4., nemají rodiče možnost standardním způsobem (přes portál www.strava.cz) přihlásit své dítě k odběru obědu v pondělí a úterý (3. a 4.5.). Nemusíte mít obavy, naše děti pochopitelně nenecháme o hladu. V pondělí a úterý bude školní jídelna připravena kapacitně na eventualitu, že na oběd přijdou teoreticky všichni žáci 6. a 7. tříd, kteří jsou evidovaní ve školní jídelně.  Prosíme rodiče žáků 6. a 7. tříd, aby mailem (jidelna@zsuskoly.cz) informovali vedoucí školní jídelny, zda jejich dítě přijde v pondělí a úterý na oběd. Dále prosíme rodiče šesťáků a sedmáků, aby ještě dnes (pátek 30.4.) v portálu www.strava.cz objednali pro své děti obědy na zbývající dny příštího týdne (tedy středa – pátek). Pokud někdo z rodičů nestihne provést objednávku před automatickým uzavřením v portálu, může se telefonicky spojit s vedoucí školní jídelny (485 150 744), která problém pomůže vyřešit.

DĚTI RODIČŮ IZS A DALŠÍCH URČENÝCH PROFESÍ („Svišti“)

Nadále se budeme snažit zajistit péči o „Sviště“. S ohledem na návrat většího počtu žáků k prezenční výuce  však nebudeme schopni u těchto žáků z technických důvodů zajistit připojení k jejich online výuce. Žáci si budou úkoly vypracovávat ve škole podle týdenního plánu třídních učitelů. Žák musí být k pobytu ve škole řádně a včas přihlášen.

Děkujeme za dosavadní podporu, spolupráci a pochopení

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”