Aktuality - Informace k výuce od 12. dubna

Informace k výuce od 12. dubna

9. 4. 2021

Vážení rodiče žáků školy.

V pondělí 12. dubna 2021 rozveselí po šesti týdnech opuštěné prostory školy opět hlásky našich dětí, kterým vláda umožnila návrat do školních lavic. Ačkoliv jsme si všichni návrat žáků k výuce ve škole představovali bez nepříjemných omezujících opatření, kompetentní úřady jsou v tomto směru velmi tvořivé, a nám bohužel nezbývá, než se vyhlášeným podmínkám podřídit. Snažili jsme se stanovit režim pobytu dětí ve škole tak, aby za dodržení všech omezujících nařízení mohl ve škole probíhat smysluplný vzdělávací proces, abychom naše děti nevystavovali stresu, a rodičům usnadnili jejich nepříjemnou situaci.

Návrat žáků do škol k prezenční výuce je umožněn zatím pouze žákům 1. stupně, a to navíc „rotačním“ způsobem. Žáci budou pravidelně střídat týden prezenční výuky ve škole s týdnem distanční výuky doma. Víme, že některým rodičům náš systém „rotace“ tříd může způsobit těžkosti, ale tomu se bohužel nevyhneme. „Rotaci“ tříd jsme nastavili tak, abychom umožnili okamžitý návrat prvňáčků, pro které je průběh jejich prvního školního roku a režim distanční výuky nesmírně obtížný.

 „Rotace“ žáků:

Týden a forma výuky

Prezenční výuka ve škole

Distanční výuka doma

lichý týden (12.-16.4.2021)

1.A, 1.B

3.A, 4.A, 5.A

2.A, 2.B

3.B, 4.B 5.B

sudý týden (19.-23.4.2021)

2.A, 2.B

3.B, 4.B 5.B

1.A, 1.B

3.A, 4.A, 5.A

 

TESTOVÁNÍ

Vláda stanovila jako podmínku pro umožnění prezenčního vzdělávání a pobytu žáků ve škole testování. Budeme tedy muset testovat žáky, učitele i další zaměstnance školy (a to dvakrát týdně).

Testování se nemusí účastnit pouze ten, kdo: 1. V posledních 90 dnech prokazatelně prodělal onemocnění covid-19 (má pozitivní PCR test vydaný v době 90 dnů před datem aktuálního testování nebo tento fakt doloží lékařským potvrzením nebo podobně průkazným způsobem).  2. Má za sebou úplné očkování proti onemocnění covid-19. 3. Předloží negativní výsledek testu (antigenního nebo PCR) provedeného na odběrovém místě (který není starší 48 hodin).

U testování není skutečně žádný důvod k obavám. Testy, které škola obdržela, se právem nazývají „NEINVAZIVNÍ“. Testování není spojeno s žádným fyzicky nepříjemným pocitem. Po jednoduché instruktáži si děti zvládnou test provést sami. A potom, co zjistí, že veškerý průběh testu spočívá v tom, že si tyčinkou obalenou vatou (není ničím napuštěná, nezpůsobuje tedy žádné pálení nebo jiné nepříjemné pocity) přejedou vnitřní stěny nosních dírek, budou možná tuto proceduru považovat i za docela legrační a zábavnou.

Prosíme rodiče prvňáčků a třeťáčků, aby v pondělí doprovodili své děti na testování. Jednak proto, že děti budou mít pocit bezpečí a že společně s rodiči zjistí, že samotné testování vůbec nic není, a že se dětem neděje nic zlého.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ:

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek (před zahájením výuky). Každá třída bude mít kromě své učebny i určenou „testovací učebnu“. Žáci z jedné třídy se budou testovat společně v „testovací učebně“. Kdo nestihne společné hromadné testování, bude se testovat individuálně po příchodu do školy.

Pondělní testování bude naše první, a proto se asi neobejde bez drobných obtíží a nejistoty. Věřím, že další testování už budou probíhat v klidu, v pohodě a s jistou rutinou.

Žáci se shromáždí ráno před vyučováním na místě, které blíže určí třídní učitelé ve svých instrukcích. Protože před příchodem žáků zodpovídají rodiče za dodržování aktuálních opatření, prosíme rodiče, aby sledovali vývoj opatření a zajistili, aby jejich děti nařízení a opatření respektovaly (stanovené rozestupy, roušky apod.). V pondělí bude třídy doprovázet při vstupu do školy „koordinátor“. V pondělí bude tuto funkci plnit u budovy „B“ (28. října 94/31) ředitel školy, u hlavní budovy školy paní zástupkyně. Koordinátor vyzvedne žáky před školou ve stanoveném čase:

Budova B: 1.A … 7:40, 1.B … 7:45

Budova A: 3.A … 7:40, 4.A … 7:45, 5.A … 7:50

Prosíme rodiče, aby počkali před budovou školy na výsledek testu. Budeme rádi, když rodiče prvňáčků (popř. třeťáků) své děti doprovodí, aby zmírnili obavy dětí i své. V testovací učebně předá koordinátor třídu třídnímu učiteli, který žáky provede instruktáží a bude dětem pomáhat, aby testování v pohodě zvládly.

VYHODNOCENÍ TESTŮ:

Vyhodnocení testu trvá zhruba asi 15 minut.

V pondělí: Všichni, kdo měli negativní výsledek testu, odchází s třídním učitelem do své třídy a pokračuje běžná prezenční výuka s úpravou časů přestávek. Žák, kterému se objeví pozitivní výsledek testu, bude předán rodičům a prezenční výuky se účastnit nemůže. Měl by se následně podrobit PCR testu (škola rodičům předá žádanku na testování). Pokud by výsledek PCR testu byl negativní, může se žák opět zapojit do prezenční výuky.

Ve čtvrtek: Pokud se ve skupině žáků jedné třídy objeví pozitivní výsledek testu, nesmí škola umožnit přítomnost v prezenční výuce a v budově školy žádnému z žáků této třídy. Pak by bohužel došlo k tomu, že rodiče by si museli neprodleně děti z této konkrétní třídy odvézt domů. Škola by v následující den (v pátek) vyučovala žáky distančně.

Chápeme, jaké riziko komplikací tu vzniká pro rodiče ve směru k jejich zaměstnavatelům, ale podmínky úřadů které mají rozhodující slovo a vliv, jsou nastaveny tak, že nemůžeme v této situaci konat jinak.

ZAHÁJENÍ VYUČOVÁNÍ:

Kromě pondělí budou ostatní dny vyzvedávat žáky před na stanoveném místě třídní učitelé nebo učitelé konkrétního předmětu. Začátky výuky budou u jednotlivých tříd individualizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu setkávání žáků z různých tříd. Bližší informace podají třídní učitelé.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

S ohledem na organizační náročnost prvního testování nebudeme moci v pondělí zajistit ranní družinu. Oddělení školní družiny budou vytvořena homogenně z žáků jedné třídy – dvě oddělení na budově „B“ (1.A, 1.B v lichém týdnu, 2.A, 2.B v sudém týdnu), dvě oddělení na budově „A“ (třeťáci, čtvrťáci). Kromě pondělí budeme poskytovat rodičům i ranní družinu v obvyklé časy. Konec provozní doby školní družiny bude každý den v 16:30.

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Jednotlivé třídy budou obědy konzumovat ve školní jídelně v určených časech tak, aby nedošlo k setkávání žáků z různých tříd. Školní jídelna bude vydávat i obědy žákům, kteří se neúčastní prezenční výuky (do speciálních nádob) v době mezi 11:00 – 11:15. Pokud by si někdo nestihl vyzvednout objednaný oběd do 11:15, bude muset počkat, až skončí výdej obědů prezenčně vyučovaným žákům (ve 13:00).

Připomínáme všem rodičům, že obědy je třeba objednat dva pracovní dny dopředu. Vzhledem k tomu, že jsme informace z MŠMT o „otevření škol“ obdrželi skutečně pozdě, chápeme, že mnoho rodičů nestihlo zareagovat a objednat pro své dítě oběd. Není proto problém, když rodiče zavolají (ještě v pondělí ráno) vedoucí školní jídelny, která obědy na pondělí a úterý vašemu dítěti objedná. Nemusíte mít strach, že bychom našim dětem nedali najíst.

ROUŠKY, RESPIRÁTORY

Další podmínkou pobytu žáků ve škole je nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví o nošení respirátoru nebo zdravotnické roušky. Žáci musí mít po celou dobu pobytu v budově školy ústa zakrytá respirátorem nebo zdravotnickou rouškou splňující standardy MO Mzd (tedy ne látkovou). Chápeme, že ve společnosti k tomuto opatření již vzniká silný odpor. Opět se však jedná o nařízení vlády, které se opírá o stanovisko odborníků, a proto nám nezbývá než toto nařízení respektovat a vyžadovat, aby rodiče žáka vybavili do školy alespoň 2 kusy respirátoru či zdravotnické roušky. Naši žáci (i ti nejmenší) už zažili výuku v rouškách před úplným uzavřením škol, a pobyt zvládli obdivuhodně a bez potíží. Věříme tedy, že i nyní společně danou situaci zvládneme.

DĚTI RODIČŮ IZS A DALŠÍCH URČENÝCH PROFESÍ

Pro žáky školy, jejichž oba rodiče patří mezi vybrané profese dle opatření MZČR bude zajištěna péče od 7:00 do 16:30. Pro tyto děti vytvoříme skupinu po vzoru příměstského tábora či školní družiny, která si dopoledne bude plnit distanční výuku (zajistíme dětem připojení k online hodinám) a po obědě se bude věnovat zájmovým aktivitám po vzoru školní družiny. Rodiče, kteří splňují výše uvedené podmínky a potřebují vzhledem k své profesi pomoc školy při zajištění distanční výuky a dohledu nad dětmi, aby co nejdříve kontaktovali ředitele školy (hanus@zsuskoly.cz, 739 370 484).

ORGANIZACE VÝUKY VE TŘÍDÁCH A POBYTŮ DĚTÍ VE ŠKOLE

Další konkrétní informace a instrukce obdrží dnes (9.4.) rodiče žáků 1.A, 1.B, 3.A, 4.A a 5.A mailem od svých třídních učitelů. Rodičům žáků tříd 2.A, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B (které se v týdnu od 12.4 do 18.4. budou vzdělávat distančním způsobem z domova) pošlou jejich třídní učitelé informace mailem v dostatečném předstihu před zahájením prezenční výuky.

Velice nás mrzí, pokud se v následujících týdnech rodiče dostanou do komplikací v důsledku stanovených opatření a pravidel. Škola však nemá jinou možnost, než opatření respektovat a obdržela velice malý prostor, jak rizika pro rodiče zmírnit.

Děkujeme za dosavadní podporu ze strany našich rodičů. Společnými silami, se vzájemným pochopením, respektem a optimismem zvládneme i tuto obtížnou situaci.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”