Aktuality - Předběžné informace k návratu žáků

Předběžné informace k návratu žáků

7. 4. 2021

Vážení rodiče žáků školy.

Přinášíme vám zatím předběžné informace, které se týkají předpokládaného návratu žáků 1. stupně do škol od 12. dubna 2021. Víme, že netrpělivě čekáte na informace, které se týkají přechodu na prezenční výuku. Bohužel slibované pokyny od MŠMT (celkem 12 dokumentů) jsme obdrželi až dnes (7.4.). Mnoho z opatření nás upřímně překvapilo. Musíme si proto nejdříve nařízení vládních orgánů prostudovat a projednat na zvláštní poradě zaměstnanců školy, která se uskuteční ve čtvrtek 8.4. V průběhu pátku 9.4. pak rodiče žáků obdrží mailem od svých třídních učitelů upřesňující instrukce. Zatím vám tedy chceme sdělit informace, které jsou již nyní zřejmé…

Vláda ČR rozhodla o tom, že od 12.4.2021 umožní návrat určitých skupin žáků do škol. Ačkoliv jako učitelé si nepřejeme nic jiného, než moci zase učit naše děti prezenčně ve škole, návrat žáků do školních lavic s sebou ponese nemalé komplikace. Okolnosti a podmínky, které vláda stanovila v souvislosti s návratem žáků do škol, se nám vůbec nelíbí, ale bohužel se jim musíme podřídit. Proto se budeme snažit přizpůsobit režim pobytu dětí ve škole tak, aby pro ně byl co nejméně stresující.

Stanovili jsme organizační zásady tak, aby režim výuky a pobytu žáků byl v souladu se stanovenými  podmínkami:

Podmínka: V 1. fázi by se měli vrátit k prezenční výuce pouze žáci 1. stupně, a to „rotačním způsobem“ (tedy jeden týden prezenční výuka, druhý týden distanční).

„Rotace“ žáků:

Týden a forma výuky

Prezenční výuka ve škole

Distanční výuka doma

lichý týden (12.-16.4.2021)

1.A, 1.B

3.A, 4.A, 5.A

2.A, 2.B

3.B, 4.B 5.B

sudý týden (19.-23.4.2021)

2.A, 2.B

3.B, 4.B 5.B

1.A, 1.B

3.A, 4.A, 5.A

Pro uvedený model „rotace“ jsme se rozhodli na základě personálních a organizačních možností školy; a zároveň jsme upřednostnili co nejrychlejší návrat našich prvňáčků do školy.

Ačkoliv je možné, že v některých okresech kompetentní úřady nedovolí návrat žáků do škol, vše zatím nasvědčuje tomu, že žáci libereckých škol v pondělí 12. dubna do svých lavic zamíří.

- Podmínkou pobytu žáka ve škole by mělo být testování. Žáci by se měli testovat dvakrát týdně neinvazivními antigenními testy (první test vždy v první den prezenční výuky v daném týdnu)

Tuto podmínku vnímáme jako velice nepříjemnou, ale budeme se snažit vše zajistit tak, aby testování nebylo pro žáky nepříjemné a stresující. Zatím pracujeme s myšlenkou, že děti se budou testovat (i čekat na výsledek svých testů) v učebně. Škola zatím na testovací sady ještě čeká, ale podle předběžných informací by se mělo jednat o neinvazivní testy, které nejsou pro děti bolestivé („žádné hluboké šťourání“). Podrobnější informace sdělíme a zveřejníme v pátek 9.4.

- Škola musí zajistit úplnou homogenitu tříd a skupin (tedy i školní družiny)

Rozvrhy tříd budou upraveny tak, aby nedocházelo k „míchání“ kolektivů tříd. Stejně tak ve školní družině budou oddělení vytvořena na základě příslušnosti k třídě.

Děkujeme za dosavadní podporu a pochopení. Snažíme se chod a organizaci školy přizpůsobovat stanoveným nařízením a podmínkám (se kterými ne vždy souhlasíme, ale poslouchat je musíme) a zároveň co nejlépe zajistit vzdělávání našich dětí.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”