Aktuality - Distanční výuka

Distanční výuka

15. 3. 2021

Školní rok co nevidět dovrší třetí čtvrtinu svého trvání. Aktuální situace zatím nevypadá příznivě pro to, aby se žáci v brzké době vrátili do školních lavic.

Následující příspěvek má sloužit jako připomenutí zásad (stanovených na začátku školního roku) i jako návod a pomůcka pro žáky a jejich rodiče, když se jejich třída nachází v režimu "Distanční výuky."

Systém distanční výuky naší školy je vytvořen tak, aby byl co nejvíce přehledný pro žáky i rodiče. Snažili jsme se zohlednit i rozmanité možnosti a specifika rodin našich žáků. 

Prostředky distanční výuky

Jednotný komunikační kanál mezi učiteli a rodiči = mail. Učitelé  budou používat mail jako komunikační prostředek i s žáky 5.-9. tříd.

Pro komunikaci s žáky, zadávání domácí práce, zasílání instrukcí a výukových materiálů slouží jednotná platforma: google-classroom. Žáci se do této aplikace snadno dostanou ze své školní mailové schránky. Najdou zde složky s učivem jednotlivých předmětů.

Pro rodiče bude sloužit jako jednoduchý přehled výuky: web „Distanční výuka“

odkaz: Distanční výuka

Na tomto webu bude ucelený přehled všech úkolů a domácí přípravy u konkrétní třídy ze všech předmětů na celý týden. Rozsah učiva, konkrétní úkoly a instrukce pro žáky umístí jednotliví učitelé na web vždy před začátkem nového týdne a zveřejněny budou v neděli po 20. hodině. Žáci a rodiče si tedy budou moci lépe naplánovat a zorganizovat domácí studium s ohledem na týdenní program rodiny.

Postup

Režim vzdělávání distanční formou u konkrétní třídy určuje ředitel školy. O tom, že žáci přechází do režimu distanční výuky, informuje rodiče třídní učitel mailem a žáky (5.-9. tříd).

Pokyny pro žáky v distanční výuce:

1. Sleduj pravidelně mail (třídní učitel a ostatní vyučující s tebou budou komunikovat mailem)

2. Informace k výuce najdeš na obvyklém místě: google – classroom

3. Pamatuj, že distanční výuka je povinný způsob vzdělávání.

 

Pokyny pro rodiče v distanční výuce:

1. Sledujte, prosím, pravidelně Váš mail.

2. Přehled úkolů a učiva Vašeho dítěte najdete na webu „Distanční výuka“ (viz odkaz výše)

3. Úkoly a učivo u žáků 6.-9. tříd jsou zadávány tak, aby je žáci zvládli bez pomoci a asistence rodičů. U žáků prvního stupně se žáci neobejdou bez pomoci rodičů, míra potřebné spolupráce s rodiči se zvyšuje se snižujícím se věkem žáků.

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”