Aktuality - Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení

25. 1. 2021

Vážení rodiče a milí žáci.

Končí první pololetí školního roku 2020/2021, které bohužel nesplnilo naše přání, aby se výuka vrátila do standardního režimu. S ohledem na aktuální situaci spojenou s šířením záludného a odolného viru v České republice měla výuka bohužel k harmonii a efektivitě daleko. Bohužel ani v posledním týdnu prvního pololetí nedojde k žádnému uvolnění mimořádných opatření týkajících se školní výuky.

Rád bych v poločase školního roku poděkoval rodičům našich žáků za spolupráci, pochopení a obětavost, s kterou v mnohdy obtížné rodinné situaci podporujete své děti, aby se mohly účastnit vyučování a dosahovat úspěchů v distanční výuce. Oceňuji práci těch žáků, kteří se i v obtížných a nepohodlných podmínkách pro studium aktivně snaží držet krok s výukou a dokážou i na dálku s pomocí svých učitelů rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Pololetní vysvědčení tak letos více než kdy dříve odráží individuální dovednosti žáků, jejich aktivitu, samostatnost a zodpovědný přístup ke školním povinnostem a studijnímu rozvoji. Bohužel aktuální mimořádná opatření nedovolí, aby se žáci sešli ve škole v kolektivu svých spolužáků a převzali společně výpisy vysvědčení. Výjimkou jsou naši prvňáčci a druháci, kteří si pololetní vysvědčení odnesou domů po skončení vyučování v posledním dnu prvního pololetí – tedy ve čtvrtek 28.1.2021.

Žáci 3.-9. tříd obdrží pololetní vysvědčení z rukou svých třídních učitelů, až odpovědné úřady umožní fyzickou přítomnost žáků ve škole. Pololetní klasifikaci žáci i rodiče vidí v elektronické klasifikaci „Bakaláři“. Výpisy vysvědčení za 1. pololetí budou vytištěny a připraveny k poslednímu dni prvního pololetí, k 28.1.2021. Od tohoto data je možné si je vyzvednout v kanceláři školy (na základě telefonické domluvy), ale doporučujeme vyčkat a dovolit žákům, aby si své vysvědčení mohli převzít v kolektivu svých spolužáků, až nastane příznivější situace.

Děkujeme za společnou práci a přejeme našim žákům pevné zdraví a příjemné prožití pololetních (29.1.) a jarních prázdnin (1.-5.2.)

Radek Hanuš, ředitel školy a tým zaměstnanců základní školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”