Aktuality - Informace k výuce od 4.1.2021

Informace k výuce od 4.1.2021

28. 12. 2020

Vážení rodiče a milí žáci.

Kvůli horšící se situaci šíření nákazy koronaviru v zemi rozhodla Vláda ČR o přesunu celé země do 5. (nejvážnějšího) stupně pohotovosti. V důsledku to pro organizaci školy znamená, že po vánočních prázdninách se v pondělí 4.1.2021 vrátí do školních lavic k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. tříd. Osobní přítomnost žáků ostatních tříd je nařízením vlády vyloučena. Pro žáky 3.-9. tříd je od 4.1.2020 povinné distanční vzdělávání. Plán vyučovacích hodin (a online přenosů) by se neměl výrazně měnit od režimu, na který si žáci zvykli v listopadu a prosinci. S konkrétními organizačními úpravami jednotlivých tříd seznámí rodiče třídní učitelé prostřednictvím mailu.

Bližší informace k výuce naleznou rodiče žáků na obvyklém místě – na webu „Distanční výuka“ (odkaz: Distanční výuka )

Žákům budou poskytovány instrukce obvyklou cestou (prostřednictvím classroom)

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina bude od 4.1.2021 v provozu pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky (tedy 1.-2. třídy). Oddělení školní družiny budou totožná s kolektivy jednotlivých tříd. Provoz školní družiny bude upraven takto:

Ranní družina: 6:30 – 7:40

Odpolední družina: do 16:30

Naší snahou je maximálně pomoci rodičům za dodržení podmínek stanovených vládou ČR. To bude vyžadovat zvýšené nároky na počet zaměstnanců. Prosíme proto rodiče, aby docházku svého dítěte na ranní družinu ohlásili mailem vedoucí vychovatelce V.Vozkové (vozkova@zsuskoly.cz) do pátku 1.1.2021.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 4.1.2021. bude výdej obědů ve školní jídelně omezen od 11:00 do 13:00.

Žáci 1.-2. tříd se do školní jídelny budou přesouvat v doprovodu třídních učitelek nebo vychovatelek po skončení vyučování. Pro žáky distanční výuky bude umožněno vyzvednutí obědu do přenosných nádob v době od 11:00 do 11:30. Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky, nemohou konzumovat jídlo v prostoru školní jídelny. Žádáme proto žáky a jejich rodiče, aby respektovali uvedený čas pro výdej „distančním“ strávníků. V jinou dobu nebudeme moci oběd vydat, ani vpustit nepovolané osoby do prostoru školní jídelny, aby nedocházelo k nežádoucímu kontaktu žáků prezenční výuky s návštěvníky školy.

Po dobu distanční výuky jsme plošně zrušili objednávky obědů všem žákům. Připomínáme proto, že rodiče musí své dítě přihlásit k odebírání obědů!

S ohledem na velmi nízký počet strávníků nemůže školní jídelna z objektivních ekonomických důvodů nabídnout žákům výběr ze dvou jídel.

Omlouváme se žákům a rodičům za komplikace a omezení. Děkujeme za pochopení a součinnost v pokračující nelehké době.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”