Aktuality - Informace k výuce od 30.11.

Informace k výuce od 30.11.

25. 11. 2020

V pondělí 30.11. by se díky rozvolňování mimořádných opatření vlády měla vrátit zpět do školních lavic většina žáků. Škola bude muset upravit provoz a organizaci výuky, aby vyhověla požadavkům zakotveným v opatřeních MŠMT a vlády ČR.

Žáci 1. stupně (1.-5. třídy) a 9. tříd se budou vyučovat prezenčně. Žáci 6. - 8. tříd budou školu navštěvovat turnusově (nebo též "rotačně"). Turnusový pobyt žáků jsme se rozhodli vyřešit tak, že při návratu do školy upřednostníme žáky 7. a 8. tříd, protože u nich vnímáme aktuální přerušení výuky jako závažnější. V týdnu 30.11.-4.12. tedy absolvují prezenční výuku (fyzická přítomnost ve škole) žáci 7. a 8. tříd. Žáci 6.A, 6.B a 6.C budou ještě týden pokračovat v distanční výuce.

 

Týden

6.A

6.B

6.C

7.A

7.B

8.A

8.B

30.11.- 4.12.

Distanční výuka

Prezenční výuka

7.-11.12.

Prezenční výuka

Distanční výuka

14.-18.12.

Distanční výuka

Prezenční výuka

21.-22.12.

Prezenční výuka

Distanční výuka

ROZVRHY:

Rozvrhy připravujeme s ohledem na to, že v příštím týdnu by se ještě neměly konat pravidelné tréninky sportovců. Podobu ovlivní odchody jednotlivých tříd na obědy, protože ve školní jídelně by nemělo docházet ke kumulaci žáků z rozdílných ročníků a tříd.

Na 2. stupni se budeme snažit zachovat původní rozvrhy (kvůli paralelní realizaci prezenční a distanční výuky) s určitými úpravami.

Třídní učitelé budou informovat žáky a rodiče o podobě aktuálních rozvrhů mailem do pátku 27.11.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ:

Máme velkou radost z návratu našich žáků do školy i z toho, že třídy se budou moci účastnit výuky bez nutnosti rozdělování tříd na menší skupiny. Jen budeme muset ve škole dodržovat určitá omezení. To nejcitlivější je, že všichni žáci budou muset nosit povinně roušky při výuce i o přestávkách. Prosíme rodiče, aby svým dětem připravili do školy minimálně 2 roušky denně. Žáky žádáme, aby toto opatření respektovali. Výjimky z nošení roušek lze akceptovat jen na základě lékařského potvrzení.

ÚPRAVA PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Po dobu platnosti přísnějších opatření bude přechodně vytvořeno 7 oddělení školní družiny.

Budova „B“ (1.-2. třídy): ranní družina od 6:30, odpolední provoz maximálně do 16:30

Budova „A“ (3.-4. třídy): ranní družina od 7:00, odpolední provoz maximálně do 16:30

Provoz školní družiny v tomto režimu se budeme snažit udržet i přes značné personální obtíže. V případě úbytku zaměstnanců (v důsledku nemoci či karantény) však hrozí, že nebudeme moci zajistit provoz školní družiny v plném rozsahu. Prosíme rodiče, pokud je to ve vašich možnostech, abyste nám pomohli tím, že své děti nebudete nechávat v družině do pozdních časů.

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Opětovné přihlášení žáků ke stravování nebude provedeno automaticky. Upozorňujeme rodiče, aby včas své dítě přihlásili ke školnímu stravování (nejpozději ve čtvrtek 26.11.).

Pro žáky distanční výuky bude umožněno vyzvednutí obědu do přenosných nádob v době od 11:00 do 11:15. Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky, nemohou konzumovat jídlo v prostoru školní jídelny. Žádáme proto žáky a jejich rodiče, aby respektovali uvedený čas pro výdej „distančním“ strávníků. V jinou dobu nebudeme moci oběd vydat, ani vpustit nepovolané osoby do prostoru školní jídelny, aby nedocházelo k nežádoucímu kontaktu žáků prezenční výuky s návštěvníky školy.

Děkujeme za dosavadní podporu a těšíme se na návrat našich žáků do školy

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”