Aktuality - Návrat žáků 1. a 2. tříd od 18.11.

Návrat žáků 1. a 2. tříd od 18.11.

13. 11. 2020

V souvislosti s opatrným uvolňováním přijatých opatření proti šíření koronaviru v ČR se vrátí do školních lavic od středy 18.11. prvňáčci a druháci. Plán vyučovacích hodin jednotlivých tříd bude vycházet ze základního rozvrhu. S konkrétními organizačními úpravami seznámí rodiče třídní učitelé prostřednictvím mailu.

Máme velkou radost z návratu našich žáků 1.-2. tříd i z toho, že prezenční výuka bude probíhat v modelu „celá třída pohromadě“. Jen budeme muset dodržovat určitá omezení. To nejcitlivější je, že všichni žáci budou muset nosit povinně roušky při výuce i o přestávkách. Žáci proto budou potřebovat minimálně 2 roušky denně.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina bude v provozu od středy 18.11. pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky (tedy 1.-2. třídy). Oddělení školní družiny budou totožná s kolektivy jednotlivých tříd. Nebude tedy docházet k „míchání žáků“ z různých tříd. Provoz školní družiny bude od 18.11. upraven takto:

Ranní družina: 6:30 – 7:40

Odpolední družina: do 16:30

Naší snahou je maximálně pomoci rodičům za dodržení podmínek stanovených vládou ČR. To bude vyžadovat zvýšené nároky na počet zaměstnanců. Prosíme proto rodiče, aby docházku svého dítěte na ranní družinu ohlásili mailem vedoucí vychovatelce V.Vozkové (vozkova@zsuskoly.cz) do pondělí 16.11.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 18.11. bude výdej obědů ve školní jídelně omezen od 11:00 do 13:00.

Žáci 1.-2. tříd se do školní jídelny budou přesouvat v doprovodu třídních učitelek nebo vychovatelek po skončení vyučování. Pro žáky distanční výuky bude umožněno vyzvednutí obědu do přenosných nádob v době od 11:00 do 11:30. Žáci, kteří se neúčastní prezenční výuky, nemohou konzumovat jídlo v prostoru školní jídelny. Žádáme proto žáky a jejich rodiče, aby respektovali uvedený čas pro výdej „distančním“ strávníků. V jinou dobu nebudeme moci oběd vydat, ani vpustit nepovolané osoby do prostoru školní jídelny, aby nedocházelo k nežádoucímu kontaktu žáků prezenční výuky s návštěvníky školy.

Po dobu distanční výuky jsme plošně zrušili objednávky obědů všem žákům. Připomínáme proto, že rodiče musí své dítě přihlásit k odebírání obědů!

Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na návrat našich žáků do školy.

Radek Hanuš (ředitel) a učitelé školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”