Aktuality - Info: Absence žáků v distanční výuce

Info: Absence žáků v distanční výuce

4. 11. 2020

Vážení rodiče.

Distanční vyučování a online kurzy se po krátkých podzimních prázdninách opět úspěšně rozběhly. My učitelé máme radost, že se do online výuky zapojili žáci v tak vysokém počtu. Velice si vážíme přípravy a práce rodičů, která umožňuje našim žákům se online hodin účastnit.

Společně s realizací online vstupů a organizováním samostatného studia žáků budeme muset věnovat pozornost i případné nepřítomnosti žáků. Věnovali jsme tomuto problému rozsáhlé diskuze. Vnímáme, že se jedná o citlivé téma a je velice obtížné determinovat absenci žáka v distanční výuce.

Rozhodli jsme se, že budeme respektovat zásady, které jsou zakotvené ve školním řádu a které vyplývají z ustanovení školského zákona a běžného provozu školy. 

Z těchto zásad jsou pro distanční výuku zásadní následující teze:

- Distanční výuka je povinná.

- Online výuka je jednou z forem distanční výuky. Nepřítomnost na online výuce lze nahradit samostudiem z materiálů připravených učitelem.

- Z jedné vyučovací hodiny může žáka uvolnit (či omluvit jeho nepřítomnost) konkrétní učitel. Delší absenci řeší třídní učitel.

- Je povinností zákonného zástupce vysvětlit nepřítomnost žáka na výuce (včetně distanční)

- Učitelé evidují přítomnost či absenci žáků na svých vyučovacích hodinách.

Nechceme v této náročné a dramatické době přidělávat starosti rodičům upomínáním na omluvenky nepřítomných žáků. Zároveň však vnímáme, že i pro rodiče je důležité, aby včas věděli, že se jejich děti do online výuky nezapojují (obzvlášť rodiče žáků 2. stupně, kteří se mnohdy vzdělávají doma sami, zatímco maminka nebo tatínek jsou v práci).

ABSENCE ŽÁKA NA ONLINE HODINĚ

Uvolnění a omluvení absence na jedné hodině je v pravomoci konkrétního učitele. Prosíme tedy rodiče, aby informovali učitele, pokud ví, že se jejich dítě nezúčastní online hodiny, nebo že se žák nemohl připojit k online výuce z technických, zdravotních, rodinných a dalších důvodů.

DELŠÍ NEPŘÍTOMNOST

Učitelé zaznamenávají absenci žáků nebo nedostatečnou komunikaci ze strany žáka do systému elektronické evidence školy. Na konci každého týdne evidenci zkontroluje třídní učitel. Pokud nemá žádné informace od rodičů, proč se žák neúčastnil distanční výuky, vyzve rodiče k doplnění důvodu nepřítomnosti žáka.

Prosíme, abyste naši starost o nepřítomnost žáků nevnímali jako zbytečné obtěžování ze strany školy, ale že naším společným zájmem je, aby se naše děti věnovaly studiu i v aktuálních náročných podmínkách, a aby se jejich deficit školních dovedností a znalostí zbytečně neprohluboval.

Jsme připraveni rodičům pomoci při technickém zajištění online připojení. Rodiče mohou kontaktovat M.Vávrovou (vavrova@zsuskoly.cz) nebo ředitele školy (739 370 484).

Děkujeme za probíhající spolupráci a vstřícnou podporu. Přejeme příjemný zbytek školního týdne.

Radek Hanuš (ředitel) a učitelé školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”