Aktuality - Informace k výuce od 2.11.

Informace k výuce od 2.11.

30. 10. 2020

Vážení rodiče.

Omezení naší školní výuky bude bohužel trvat dál. Vláda České republiky uskutečnila opatření, která jsme zřejmě všichni už tušili dopředu: Po prázdninách se návrat žáků do škol neuskuteční a budeme tedy pokračovat v distanční výuce. Bohužel ani prvňáčci se nám do školních lavic nevrátí.

Protože netušíme, jak dlouho zůstanou dětem dveře školy zavřené, vyhodnotili jsme dosavadní průběh naší distanční výuky a rozhodli jsme se uskutečnit určité úpravy. Uvědomujeme si, že těžiště naší výuky se v tomto roce ve velké míře přesouvá do rodin žáků a s ostatními vlivy současné situace může přispívat k zvyšování domácího stresu. Naší snahou je nastavit systém vzdálené domácí výuky tak, aby jej žáci ve velké míře zvládli sami bez pomoci rodičů, a aby systém našeho vzdělávání byl efektivní a přehledný. Z toho důvodu posílíme v naší výuce prostor „online vzdělávání“, který je pro rozvoj žáků asi nejefektivnější ze všech možností, které máme aktuálně k dispozici.

Děkuji za podněty a informace od rodičů. Prostředí a možnosti rodin našich žáků jsou velice rozmanité. Nelze bohužel vyjít vstříc všem přáním a nemůžeme vyhovět všem požadavkům. Stanovili jsme jednotný systém naší výuky s dostatečným prostorem pro individualitu jednotlivých rodin našich žáků i osobitost metod jednotlivých učitelů. Vím, že mnohé rodiny řeší potíže s připojením svých dětí do online výuky z důvodu většího počtu školáků v rodině nebo absence potřebných zařízení. Ale věřím, že všechny rodiny našich žáků si najdou způsob, jak svým dětem umožnit připojení do výuky, byť třeba ne v celém nabízeném rozsahu. Budeme se i nadále snažit vyjít vstříc všem rodinám a společně hledat možnosti pro zkvalitnění naší společné vzdálené výuky.

Online výuka bude probíhat formou online vstupů (připojení prostřednictvím aplikace google-meet), které nebudou delší než 30 minut.

Výuka na 1. stupni bude probíhat v takové podobě, aby se každý žák mohl zúčastnit minimálně dvou online vstupů denně. Vyučující se budou navíc snažit kolektivy svých tříd rozdělit na menší skupiny, ve kterých se pracuje lépe. Třídní učitelé rodičům v průběhu víkendu upravené rozvrhy online výuky jednotlivých tříd.

Pro žáky 2. stupně jsme nepřipravili žádné zásadní změny. Rozšíří se počet online vstupů i v předmětech, kde jsme videohovory zatím nerealizovali. Online vstupy konkrétních předmětů budou probíhat podle aktuálního rozvrhu tříd. Žáci 2. stupně by měli o víkendu obdržet stabilní rozvrh online připojení za všechny předměty.

Pro žáky, kteří se nepřipojí do online výuky, bude připravena samostatná práce na obvyklých místech (v google-classroom).

Budeme muset věnovat pozornost i předmětům s výchovným a praktickým zaměřením (VV, HV, PČ, VkO, Eko). V těchto předmětech žáci obdrží zadání dlouhodobých úkolů s dostatečným prostorem k realizaci zadání.

Doufáme, že se nám společně podaří pro naše žáky vytvořit funkční a efektivní systém domácí přípravy. Ten se neobejde bez osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu žáků a tolerance a porozumění rodičů. Naším zájmem je, aby se naši žáci co nejlépe vzdělávali. Pokud dojde k situaci, že žák neporozumí novému tématu či nepochopí zadání, prosíme, pomozte nám i svému dítěti a kontaktujte konkrétního učitele. Bez potíží se naše výuka neobejde, ale problémy jsou od toho, abychom je řešili.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a pochopení.

Radek Hanuš (ředitel) a učitelé školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”