Aktuality - Škola určená pro děti zaměstnanců IZS

Škola určená pro děti zaměstnanců IZS

13. 10. 2020

Jako škola určená pro  výkon péče o děti do věku 13 let (hranice se může posunout směrem nahoru) je ZŠ a MŠ Barvířská (pro ZŠ v celém ORP Liberec)

Kontakt: druzina.barvirska@seznam.cz – telefon 778 761 347.

Obědy zajištěny, svačinky s sebou, věci na ven, učení a instrukce od učitelů vítány J

Jedná se o umístění dětí do 13 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech, podle zákona č. 108/2006 Sb., sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými a nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. (výčet profesí se může rozšířit).

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”