Aktuality - Informace k výuce od 14.10.

Informace k výuce od 14.10.

13. 10. 2020

Vláda České republiky rozhodla o dalším zpřísnění omezujících opatření proti šíření nákazy koronavirem v České republice. Součástí nařízení je i uzavření všech stupňů škol.

Od středy 14. října 2020 je vyloučena fyzická přítomnost žáků ve škole a všechny třídy přechází do režimu distanční výuky. Organizace školního roku a výuky se tedy mění následujícím způsobem:

14.-23.10.2020 … DISTANČNÍ VÝUKA všech tříd

26.-30.10.2020 …  Celý týden bez výuky … PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Distanční výuka bude realizována formou samostatné práce žáků na základě pokynů vyučujících. Obsahem distanční výuky prioritních předmětů bude opakování a upevňování probraného učiva. Vzhledem ke krátkosti distanční výuky nebude (až na výjimky) v uvedených týdnech distančně realizována výuka předmětů VV, HV, TV, VkO, Eko a Pč. Domácí práce je připravena tak, aby ji žáci 2. stupně ZŠ zvládli samostatně a nepotřebovali pomoc ani asistenci rodičů. S nižším věkem žáků se bohužel neobejdeme bez určité spolupráce s rodiči. Informace a instrukce k distanční výuce jsou k nalezení zde: http://www.zsuskoly.cz/aktuality/aktualita-891/

Po dobu distanční výuky nebudou v provozu ani školní jídelna a školní družina. Odhlášení obědů strávníkům bude provedeno centrálně, rodiče nemusí nic zařizovat.

Ruší se činnost všech kroužků v období 12.-23.10.2020. Žákům v kroužcích zrušené hodiny buď nahradíme (turnajem, rozšířenými lekcemi) nebo na konci pololetí vrátíme poměrnou částku kurzovného.

Úřední doba kanceláře školy v době distanční výuky: každý pracovní den 9:00 – 12:00

 

OŠETŘOVNÉ:

Na rozdíl od jarní distanční výuky nyní škola žádosti rodičů o ošetřovné nepotvrzuje. Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních, rodiče, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, nebudou muset dokládat potvrzení školy o uzavření, předloží pouze čestné prohlášení.

Vzhledem k tomu, že uzavření škol bylo vyhlášeno „narychlo“, v současné době nemá OSSZ připravený tiskopis Čestného prohlášení. Tiskopis bude v nejbližší době dostupný na webových stránkách OSSZ. Rodič tiskopis vyplní, originál odevzdá na Okresní správu sociálního zabezpečení a kopii zaměstnavateli.

Tato opatření jsou platná do 30. října 2020. Následně budeme reagovat na další  aktuální vývoj situace. Všichni jsme připraveni pomoci našim žákům v případě těžkostí s učením. Společně tuto situaci zvládneme.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”