Aktuality - Nová opatření - organizace výuky

Nová opatření - organizace výuky

9. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 se zavádí na 2. stupni základní školy střídavá výuka.

Organizace výuky proto bude upravena po dobu dvou týdnů (od 12. října do 23. října) takto:

12.-16.10.2020

1. stupeň: Výuka zůstává v neomezené podobě, o případných úpravách rozvrhu budou informovat třídní učitelé

2. stupeň:

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B se účastní výuky prezenčně (fyzická přítomnost žáků ve škole)

8.A, 8.B, 9.A, 9.B výuka bude probíhat distančně (žáci se učí z domova)

 

19.-23.10.2020

1. stupeň: Výuka zůstává v neomezené podobě, o případných úpravách rozvrhu budou informovat třídní učitelé

2. stupeň:

8.A, 8.B, 9.A, 9.B se účastní výuky prezenčně (fyzická přítomnost žáků ve škole)

6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B výuka bude probíhat distančně (žáci se učí z domova)

 

26.-30.10.2020

Celý týden bez výuky … PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 Distanční výuka bude realizována formou samostatné práce žáků na základě pokynů vyučujících. Obsahem distanční výuky prioritních předmětů bude opakování a upevňování probraného učiva. Vzhledem ke krátkosti distanční výuky nebudou online hodiny přes aplikaci Meets ve větší míře plánovány. Výuka předmětů VV, HV, TV, VkO, Eko a Pč nebude v uvedených týdnech distančně realizována. Domácí práce je připravena tak, aby ji žáci zvládli samostatně a nepotřebovali pomoc ani asistenci rodičů. Návod a instrukce k distanční výuce jsou k nalezení zde: http://www.zsuskoly.cz/aktuality/aktualita-891/

 

Z  organizačních důvodů a vzhledem k nařízeným opatřením nebude možné vydávat obědy ze školní jídelny žákům na distanční výuce. Odhlášení obědů žákům 8. a 9. tříd ve dnech 12.-16.10. zařídí škola.

 

Ruší se činnost všech kroužků v období 12.-23.10.2020. Žákům v kroužcích zrušené hodiny buď nahradíme (turnajem, rozšířenými lekcemi) nebo na konci pololetí vrátíme poměrnou částku kurzovného.

 

Tato opatření jsou platná po dobu 14 dnů. Následně budeme reagovat na další  aktuální vývoj situace.

 

Všichni jsme připraveni pomoci našim žákům v případě těžkostí s učením.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”