Aktuality - DISTANČNÍ VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

23. 9. 2020

Následující příspěvek má sloužit jako návod a pomůcka pro žáky a jejich rodiče, když jejich třída přejde do režimu "Distanční výuky."

Od letošního školního roku vstoupila v platnost nová varianta vzdělávání nazývaná „DISTANČNÍ VÝUKA“, která spočívá v individuálním vzdělávání žáků, plnění úkolů a komunikaci s učiteli z domova. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Distanční výuku jsme si vyzkoušeli v minulém školním roce v době přerušení výuky. Poučili jsme se z některých nedostatků naší výuky a připravili jsme se, aby přechod do režimu distanční výuky proběhl co nejsnadněji.

Prostředky distanční výuky

Jednotný komunikační kanál mezi učiteli a rodiči = mail. Učitelé  budou používat mail jako komunikační prostředek i s žáky 5.-9. tříd.

Pro komunikaci s žáky, zadávání domácí práce, zasílání instrukcí a výukových materiálů slouží jednotná platforma: google-classroom. Žáci se do této aplikace snadno dostanou ze své školní mailové schránky. Najdou zde složky s učivem jednotlivých předmětů.

Pro rodiče bude sloužit jako jednoduchý přehled výuky: web „Distanční výuka“

odkaz: Distanční výuka

Na tomto webu bude ucelený přehled všech úkolů a domácí přípravy u konkrétní třídy ze všech předmětů na celý týden. Rozsah učiva, konkrétní úkoly a instrukce pro žáky umístí jednotliví učitelé na web vždy před začátkem nového týdne a zveřejněny budou v neděli po 20. hodině. Žáci a rodiče si tedy budou moci lépe naplánovat a zorganizovat domácí studium s ohledem na týdenní program rodiny.

Postup

Režim vzdělávání distanční formou u konkrétní třídy určuje ředitel školy. O tom, že žáci přechází do režimu distanční výuky, informuje rodiče třídní učitel mailem a žáky (5.-9. tříd).

Pokyny pro žáky:

Pokud jsi třídním učitelem informován, že přecházíš do režimu distanční výuky…

1. Sleduj pravidelně mail (třídní učitel a ostatní vyučující s tebou budou komunikovat mailem)

2. Informace k výuce najdeš na obvyklém místě: google – classroom

3. Pamatuj, že distanční výuka je povinný způsob vzdělávání.

 

Pokyny pro rodiče:

Pokud jste třídním učitelem byli informováni, že Vaše dítě přechází do distanční výuky, …

1. Sledujte, prosím, pravidelně Váš mail.

2. Přehled úkolů a učiva Vašeho dítěte najdete na webu „Distanční výuka“ (viz odkaz výše)

3. Úkoly a učivo u žáků 6.-9. tříd jsou zadávány tak, aby je žáci zvládli bez pomoci a asistence rodičů. U žáků prvního stupně se žáci neobejdou bez pomoci rodičů, míra potřebné spolupráce s rodiči se zvyšuje se snižujícím se věkem žáků.

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”