Aktuality - První školní týden

První školní týden

29. 8. 2020

 V zájmu ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy si musí všechny osoby, které vstupují do školy (vyjma žáků a zaměstnanců školy), chránit ústa a nos rouškou.

Prosíme rodiče, aby při komunikaci s učiteli upřednostňovali distanční způsoby komunikace (telefon, mail).

V souvislosti s opatřeními proti šíření covid-19 a dalších přenosných chorob je omezen vstup rodičů do školy. Do kanceláře školní jídelny bude přístup v naléhavých případech umožněn. Prosíme rodiče, pokud mohou, aby místo platby v hotovosti v budově školy (např. obědy, kroužky) volili bezhotovostní platby.

1.9. (ÚTERÝ) …. Zahájení škol. roku: 

… Žáci ve škole stráví 1 vyučovací hodinu

… Rodiče prvňáčků mohou doprovodit své děti do třídy. S ohledem na opatření přijímaná ve veřejných budovách prosíme, aby si rodiče vzali při pobytu ve škole roušky a aby prvňáčci měli doprovod v maximálním počtu 2 osob.

… Rodiče ostatních žáků musíme požádat, aby nevstupovali do budovy školy (vyjma návštěvy kanceláře školní jídelny)

… Školní jídelna vydává obědy od 10:30 do 12:00.

… Provoz ŠD bude tento den omezen do 15:00, ranní družina poskytuje služby až od 2.9.

… Žáci obdrží nabídku školních kroužků s přihláškou. Nabídku si lze prohlédnout na webu školy: Zájmová činnost

 

2.9. (STŘEDA)

… Budou probíhat třídnické hodiny (učebnice, skříňky, poučení, školní řád, rozvrhy)

… 1.A a 1.B se budou učit 2 vyučovací hodiny, po svačině se děti odeberou do družiny

… Ostatní třídy čeká program v rozsahu4 – 5 vyučovacích hodin, ukončení dle odchodu jednotlivých tříd na obědy

… Školní družina bude fungovat v běžném režimu.

3.9. (ČTVRTEK)

… Budou pokračovat třídnické hodiny (dokončení třídních prací) 4 – 5 hodin, konec dle rozpisu                                                                            

 

4.9. (PÁTEK)

Třídy se budou učit podle svých rozvrhů

 

 Doporučujeme přibalit žákům do školy dvě pohotovostní roušky.

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”