Aktuality - Zvládli jsme to!

Zvládli jsme to!

30. 6. 2020

Vážení žáci a rodiče.

V pátek 26. června 2020 jsme ukončili kapitolu v historii školy poznamenanou omezujícími opatřeními. Žáci si vyzvedli svá vysvědčení. Tentokrát ale žáky a rodiče budou zřejmě známky z konce školního roku zajímat minimálně. Jejich vypovídací hodnota je oslabena principem distanční výuky přijatým školami v České republice. Vysvědčení je spíš symbolem pro žáky, rodiče i učitele, že jsme náročnou situaci společně zvládli.

     Uvědomujeme si, že naši žáci zvládli distanční výuku s rozdílnou mírou úspěšnosti. Počítejme proto s tím, že začátek nového školního roku budou učitelé věnovat opakování učiva z doby uzavření škol, aby start žáků v novém školním roce vedl k úspěšnému zvládnutí potřebného učiva. Naším hlavním zájmem a cílem bylo, umožnit žákům co nejlepší podporu v jejich sebevzdělávání a usnadnit rodičům jejich náročnou situaci. Přerušení výuky není žádnou tragédií, je to nová výzva, příležitost. Žáci se možná nenaučili tolik údajů a informací, jako kdyby byli ve škole. Ale měsíce distanční výuky jim pomohly rozvinout mnohem důležitější dovednosti pro život… samostatnost, zodpovědnost, komunikaci s učiteli. Škola vyhodnotí poznatky z období koronavirové krize a připraví scénář na podobné události, aby byla v budoucích letech na podobné situace připravená. Budu vděčný za jakékoli poznatky (i kritické), které nám umožní co nejlépe systém distanční výuky (nastavený v období od 16.3. do 26.6.2020) vyhodnotit. Vaše postřehy můžete směrovat na mail ředitele školy (hanus@zsuskoly.cz).

      Děkuji našim učitelům, vychovatelkám a dalším zaměstnancům za zodpovědný a svědomitý přístup k distanční výuce, za vysokou míru profesionality a vstřícnost k žákům a jejich rodičům. Vážím si spolupráce rodičů našich žáků. Jsem vděčný za jejich vstřícnost a chápavý postoj. Právě postřehy a návrhy rodičů našich žáků pomáhaly nastavit systém výuky tak, aby byl přehledný a systematický. Přístup našich žáků mě v mnoha ohledech příjemně překvapil. Velké množství žáků prokázalo vysokou míru samostatnosti, zodpovědnosti a  cílevědomosti. Děkuji všem rodičům žáků a přátelům školy, kteří nezištně nabídli pomoc škole v obtížné době.

Jménem všech zaměstnanců školy přeji všem žákům a jejich rodinám příjemné léto. Budeme se na vás těšit v naší škole na začátku nového školního roku.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”