Aktuality - Informace k výuce v týdnu 15.6.-19.6.

Informace k výuce v týdnu 15.6.-19.6.

11. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci

V tomto týdnu probíhají domluvené konzultace a schůzky učitelů s žáky 2. stupně určené pro úpravu závěrečného hodnocení žáků z jednotlivých předmětů. Přestože omezující opatření vydaná příslušnými orgány nám stále nedovolí zahájení plného provozu školy, rádi bychom v posledních dvou týdnech školního roku umožnili alespoň krátkodobý návrat do školy co největšímu počtu žáků.

V týdnu 15.6. – 19.6.2020 jsem připravili pro žáky 2. stupně setkání s třídními učiteli a učiteli prioritních předmětů v podobě dvou dvouhodinových bloků (90 minut). Náplň práce v blocích budou třídnické záležitosti (vybírání učebnic, informace o výletu apod.) a výuka prioritních předmětů (českého jazyka, matematiky a angličtiny). Podrobné informace o organizaci (časy zahájení a ukončení bloků konkrétních tříd), obsahu činnosti a další pokyny pošlou třídní učitelé žákům 2. stupně a jejich rodičům mailem.

Na 1. stupni bude dál probíhat prezenční docházka žáků v systému tak, jak byl nastaven 25.5. V posledních týdnech školy připravují třídní učitelé mimoškolní akce pro jednotlivé třídy. Rádi bychom umožnili všem žákům 1. i 2. stupně, aby si mohli užít společný výlet a zážitek se svojí třídou, třídní učitelkou a kamarády. I o výletech budou informovat rodiče a žáky příslušní třídní učitelé.

Děkujeme za podporu, pochopení a vstřícnost.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”