Aktuality - Informace k výuce v červnu 2020

Informace k výuce v červnu 2020

29. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci

Blížíme se k poslednímu měsíci školního roku a je potřeba se připravovat na všechny úkony spojené s jeho ukončením. Hromadný návrat žáků do školy už se bohužel v tomto školním roce neuskuteční. V aktuálním týdnu (25.5 – 29.5.) začali docházet do školy přihlášení žáci z 1. stupně. Do konce tohoto týdne by všichni učitelé měli informovat žáky a rodiče o výsledných známkách z jednotlivých předmětů na vysvědčení. Učitelé 1. stupně budou informovat rodiče obvyklým způsobem. Učitelé žáků 2. stupně zaznamenají závěrečné hodnocení do Bakalářů do poznámek pro rodiče. Zjistili jsme, že někteří rodiče mají technický problém, v jehož důsledku se jim „poznámky“ nezobrazují. Snažíme se problém vyřešit ve spolupráci s provozovatelem systému. Pokud by se rodičům ani v příštím týdnu poznámky a informace od učitelů nezobrazovaly, doporučujeme kontaktovat přímo konkrétní učitele mailem nebo se obrátit na kancelář školy, kde vám výpis hodnocení vytiskneme.

Týden 1.6. – 5.6.2020

Tento týden bude ukončena prezenční příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky. 

Týden 8.6. – 12.6.2020

Jedná se o poslední týden, kdy bude ještě probíhat plnohodnotná distanční výuka. 

Žákům 1. i 2. stupně bude umožněno domluvit si (mailem) individuální (popř. i skupinové) konzultace s učiteli ve škole za účelem zlepšení závěrečného hodnocení z jednotlivých předmětů formou testu, přezkoušení, konzultace apod. Škola musí dodržet následující podmínky vyplývající z aktuálních opatření vydaných vládou nebo MŠMT:

Žáci (1. i 2. stupně) si mohou domluvit konzultační schůzku na konkrétní termín a čas s konkrétním učitelem především za účelem zlepšení svého hodnocení. Schůzky se může účastnit více žáků, ale s podmínkou, že maximální počet nepřekročí 15 žáků ve skupině. Není podmínkou, že se skupiny žáků docházejících na konzultace nemohou měnit. 

Postup: Žák (nebo více žáků) se domluví s konkrétním učitelem na konzultační schůzce. Ve stanovený den a čas vyzvedne konkrétní učitel u hlavního vchodu do budovy školy žáky, kteří se s ním domluvili na konzultaci. Přítomnost jiných osob ve škole není možná. Každý žák bude muset učiteli předložit „Čestné prohlášení“ podepsané zákonným zástupcem. Toto prohlášení naleznete na webových stránkách školy v sekci „Dokumenty ke stažení“. Čestné prohlášení si u sebe žák ponechá. Je možné, že žáci budou potřebovat využít návštěvu školy vícekrát. Žáci, kteří se dostaví na konzultaci, se nebudou muset přezouvat. Při pobytu ve škole musí žáci dodržovat zásady stanovené manuálem MŠMT (povinnost mít nasazenou roušku ve společných prostorech školy jako jsou chodby nebo WC). V učebně si mohou žáci i učitel roušky sejmout za dodržení podmínky odstupu 1,5 metru. Po skončení konzultace doprovodí učitel žáky k východu z budovy školy. 

Týden 15.6. – 19.6.2020

Tento týden už učitelé v rámci distanční výuky nebudou zadávat žádné nové učivo, ale pouze opakování. Třídní učitelé se domluví s žáky a rodiči na konzultacích a schůzkách, abychom vybrali učebnice, a aby si rodiče či žáci odnesli své pomůcky a věci, které ještě mají ve škole. Učebnice budeme vybírat průběžně i následující týden. Protože v distančním studiu se bude už jen opakovat, žáci už by učebnice neměli potřebovat. 

Týden 22.6. – 26.6.2020

Na poslední týden školy už nebudeme zadávat žádné učivo. Učitelé mohou naplánovat na tento týden nějaké společné setkání žáků své třídy (i společný výlet). V této době už by to snad neměl být problém. Je však třeba sledovat aktuální omezující opatření. Prezenční docházka prvostupňových žáků bude ukončena ve čtvrtek 25.6.V pátek 26.6. budou třídní učitelé vydávat žákům vysvědčení. O konkrétní podobě předávání vysvědčení budou informovat třídní učitelé mailem nebo obvyklým způsobem komunikace s ohledem na aktuální vývoj omezujících opatření. 

Na pondělí 29.6.2020 a úterý 30.6.2020 vyhlašuje vedení školy ředitelské volno pro žáky z organizačních důvodu vyplývajících z aktuálního režimu školy a omezujících opatření přijatých vládou a MŠMT. 

Děkujeme rodičům za dosavadní spolupráci a podporu, našim žákům děkujeme za píli a studijní usilí v obtížných podmínkách distanční výuky a věříme, že si společně užijeme příjemný závěr nezvyklého školního roku.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”