Aktuality - Informace - prezenční příprava 9. tříd

Informace - prezenční příprava 9. tříd

9. 5. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 11. května 2020 budeme realizovat prezenční přípravu žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám. Snažili jsme se organizaci přizpůsobit stanoveným hygienickým podmínkám. Provoz školy zahajujeme za mimořádných podmínek tak, abychom zajistili bezpečnost a zdraví žáků i pedagogických pracovníků školy.

Harmonogram pobytu žáků ve škole:

Skupina 9.A (pondělí, středa)

Skupina 9.B (pondělí, středa)

8:30 sraz žáků před školou, příchod učitele

8:45 – 9:45 … 1. blok: ČJ (L.Čechová)

přestávka 9:45 – 10:00

10:00 – 11:00 … 2. blok: M (L.Hájková)

11:00 odchod domů

8:40 sraz žáků před školou, příchod učitele

8:55 – 9:55 … 1. blok: M (M.Stodola)

přestávka 9:55 – 10:10

10:10 – 11:10 … 2. blok: ČJ (L.Čechová)

11:10 odchod domů

 

Složení jednotlivých skupin obdrželi žáci i rodiče mailem. Obsahem výuky bloků bude příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Podmínkou k účasti žáků na vyučování je vyplnění čestného prohlášení zákonným zástupcem. Bez odevzdání tohoto prohlášení se žák nemůže výuky zúčastnit. Vzhledem k vysokému počtu zájemců z 9.A jsme nemohli kvůli hygienickým limitům dodržet příslušnost jednotlivých žáků ke své třídě.

Jednotný termín přijímacích zkoušek na střední školy je stanoven na 8. června 2020.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Těšíme se na společné setkávání opět ve škole.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”