Aktuality - Informace k výuce - hodnocení žáků

Informace k výuce - hodnocení žáků

27. 4. 2020

Vážení rodiče a milí žáci.

Již 7. týdnem realizujeme distanční výuku a před námi jsou poslední dva měsíce školního roku. V rámci daných možností jsme nastavili systém výuky tak, aby si žáci udrželi dobrou školní kondici a aby jejich vzdělávání nestagnovalo. Velice mě těší, že žáci, rodiče ani učitelé nepodléhají skepsi a trudomyslnosti. Rád bych vyjádřil poděkování učitelům za jejich pracovitost, žákům za jejich aktivní a pozitivní přístup a rodičům za jejich vstřícnost a mnohdy velkou míru obětavosti. 

Z reakcí a zpráv ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zatím vyplývá, že standardní výuka se do konce 2. pololetí aktuálního školního roku již zřejmě neobnoví. MŠMT avizuje, že 30.4. vydá vyhlášku, ve které bude řešit problémy týkající se mimo jiné i závěru školního roku. Pokud se ve vyhlášce neobjeví nějaký extrémně reformní krok, dá se předpokládat, že konec školního roku se bude v základních rysech řídit podle platného školského zákona. Ten mimo jiného uvádí, že škola na konci školního roku vydá žákovi vysvědčení, na kterém je určeným způsobem vyjádřeno hodnocení žáka.

Nevyhneme se tedy hodnocení práce žáků v jednotlivých předmětech. Rádi bychom i přes obtížnost hodnocení posunu žáků v době distanční výuky zajistili maximální míru objektivity a spravedlnosti klasifikace prospěchu. Při stanovení závěrečné známky u jednotlivých předmětů budeme proto  postupovat podle následujících kritérií:

1. Známky žáků z období 3.2. – 6.3.2020 ... Žáci mají v mnoha předmětech známky, které mají reálnou vypovídací hodnotu, a pro nás budou mít největší význam. Podle množství (či nedostatku) těchto známek budou jednotliví učitelé přihlížet k dalším dvěma kritériím.

2. Přihlédnutí k aktivitě/pasivitě žáka v době distanční výuky... Učitelé budou využívat i formativní způsob hodnocení, tedy posoudí aktivitu žáka, zlepšení jeho dovedností, růst jeho kompetencí v předmětu, zlepšení, práci s vlastními chybami apod.

3. Známka žáka v předmětu z pololetního vysvědčení... Učitelé budou přihlížet k výsledkům žáka v 1. pololetí školního roku v daném předmětu.

Abychom včas informovali žáky a jejich rodiče o aktuálním hodnocení, a abychom dali žákům možnost své hodnocení zlepšit, stanovili jsme následující harmonogram:

V aktuálním týdnu (27.4. – 1.5.) provedeme něco jako „třídní schůzky na dálku“. Do pátku 1.5.2020 budou všichni učitelé informovat žáky a jejich rodiče o aktuálním prospěchu, úspěších a nedostatcích žáků (na 1. stupni třídní učitelé mailem nebo obvyklým komunikačním způsobem, na 2. stupni prostřednictvím elektronické klasifikace „Bakaláři“). 

Na konci května (do 29.5.) seznámí učitelé všech předmětů rodiče a žáky s navrženou (plánovanou) klasifikací z jednotlivých předmětů na vysvědčení.

- Měsíc červen pak budou mít rodiče a žáci na to, aby své navržené hodnocení (v případě nesouhlasu) upravili. Zřejmě budeme pracovat v režimu, že bude možné se s žáky individuálně nebo ve skupině domluvit na konzultacích nebo přezkoušení.

Naší snahou nadále bude ulehčit situaci Vašim rodinám v největší možné míře, poskytnout vzdělání žákům s ohledem na aktuální možnosti a společně překonat obtížnou dobu. Děkuji jménem všech učitelů a dalších zaměstnanců školy rodičům za přátelský, ochotný a vstřícný přístup a žákům za zodpovědnost a samostatnost.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”