Aktuality - Informace pro rodiče - ošetřovné

Informace pro rodiče - ošetřovné

31. 3. 2020

Protože kolem vydávání a vykazování tzv. „ošetřovaček“ je stále mnoho nejasností, přinášíme aktuální informace (a praktický návod) pro rodiče:

 

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let (dětí, které ke dni ošetřování nedosáhly 13 let) po celou dobu uzavření školských zařízení. Ošetřovné by mělo být vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu.

Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací ZDE.

 

Jak postupovat?

Zákonný zástupce uplatní nárok na ošetřovné prostřednictvím tiskopisu „Žádost o ošetřovné“ a „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. 

1. ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Žádosti o ošetřovné potvrzuje rodičům škola. Doporučený postup: Rodič požádá mailem školu o potvrzení „ošetřovačky“. Potvrzený formulář žádosti pošleme na uvedenou mailovou adresu.

Žádost si rodič vytiskne, vyplní oddíl B a podepíše. Vyplněnou a podepsanou žádost předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

 

2. VÝKAZ PÉČE O DÍTĚ Z DŮVODU UZAVŘENÍ VÝCHOVNÉHO ZAŘÍZENÍ

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Tento tiskopis neposkytuje škola. Nežádejte nás o něj. Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Rodič vyplňuje v tiskopisu body A + B a opatří podpisem. Vykazuje dny, ve které pečoval o dítě. Je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byl rodič doma s dítětem a kdy chodil do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Praktické dotazy a informace:

Na jakou částku mám nárok?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzda

Čistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)

Ošetřovné (60 %)

20 000 Kč

15 856 Kč

10 800 Kč

25 000 Kč

19 303 Kč

13 500 Kč

28 000 Kč

21 370 Kč

15 120 Kč

Kdy bude ošetřovné vypláceno?

Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

 

Vyplácí se ošetřovné i za víkendy nebo jen pracovní dny?
Ošetřovné se bude i nadále vyplácet za každý kalendářní den ošetřování (stejně jako např. nemocenské), tedy i za víkendy.

Jestliže má rodina dvě děti, a na jedno matka pobírá rodičovský příspěvek, může druhý rodič pobírat ošetřovné na druhé dítě?
Ano, v případě, že jeden z rodičů pobírá rodičovský příspěvek nebo mateřskou, může druhý z rodičů na druhé dítě čerpat ošetřovné. Není ale možné, aby na to samé dítě pobírala matka rodičovský příspěvek a otec ošetřovné.

Rodič se doma stará o dvě děti do 13 let. Dostane ošetřovné na obě z nich?
Ne. Pečující osoba může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. Nezáleží na tom, o kolik dětí se stará.

Co když bude mé dceři/synovi v průběhu pobírání ošetřovného 13 let, mám dále nárok nebo mi ošetřovné skončí?
Posledním dnem vzniku nároku na ošetřovné předcházející den před 13. narozeninami, dávka se však vyplácí i v takovém případě až do konce mimořádného opatření.

Má nárok na ošetřovné někdo jiný než rodiče, třeba babička?
O ošetřovné může požádat kterákoli jiná osoba než rodiče, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, ne dohody).

Má nárok na ošetřovné rodič, pokud je nezaměstnaný a pracuje na DPP či DPČ?
Nárok na ošetřovné mají pouze zaměstnanci, pracovníci na dohodu nemají určeno rozvržení pracovní doby a není možné určit, za jaké období jim příjem uchází.

 

Výše uvedené informace jsme zjistili a shromáždili z webu České správy sociálního zabezpečení a dalších informačních zdrojů k 31. 3. 2020. Je možné, že v následujících dnech se stanovená pravidla změní. 

Děkujeme všem rodičům za dosavadní spolupráci, pochopení a optimismus. Nejste sami, jsme tu s vámi.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”