Aktuality - Informace pro rodiče 18.3.

Informace pro rodiče 18.3.

18. 3. 2020

Vážení rodiče.

Máme za sebou třetí den školní výuky formou dálkového studia. Vím, že je to pro nás pro všechny náročné. Jsme teď ve fázi, kdy jsme byli vhozeni do vody a ziišťujeme, co máme k dispozici, co můžeme použít a jak se nám nejlépe podaří proplavat touto mimořádnou situací. Průběžně vyhodnocujeme opatření, která se týkají výuky. Uvědomujeme si, že ne vše funguje ke spokojenosti žáků a rodičů. Naším prvořadým úkolem tento týden bylo navázat spojení mezi školou, žáky a rodiči. Instrukce k domácí přípravě teď probíhají zdánlivě nekoordinovaně. Učitelé zadávají úkoly a domácí práci podle toho, jaké jsou možnosti žáků, jak jsou zvyklí s žáky komunikovat nebo který komunikační nástroj poskytuje nejlepší podporu výuce konkrétního předmětu.

Všichni učitelé pracují z domova. Komunikujte s nimi proto dálkovým způsobem, který je pro vás obvyklý (mail, Bakaláři, telefon). Nesnažte se navštívit učitele osobně ve škole. Nejenom, že to není za aktuální situace šťastný nápad, ale vaše cesta do školy bude zbytečná.

K dnešnímu dni by měli všichni rodiče žáků 1. stupně (1. – 5. tříd) být v kontaktu se svým třídním učitelem a učitelem anglického jazyka prostřednictvím mailové komunikace nebo jinou dohodnutou formou. Pokud by někde byl problém, prosím, obraťte se na ředitele školy (hanus@zsuskoly.cz, 739 370 484).

Žáci druhého stupně by měli prokázat dostatek samostatnosti a své povinnosti si ve větší míře vyřešit a pohlídat sami. Vyučující prioritních jednotlivých předmětů komunikují s rodiči a žáky primárně mailem a obvyklými způsoby. Někteří pedagogové využívají navíc Bakaláře, někteří učitelé mají své weby nebo pro interaktivní výuku využívají aplikace typu Hangouts, Classroom apod.. V každé třídě je odlišná situace podle toho, na co jsou žáci zvyklí nebo jaké aktuální možnosti žáci a učitel mají. Chceme dané situace využít i k podpoře samostatnosti našich žáků. Proto vyučující komunikují přímo s žáky.

Úkoly a samostatná práce pro žáky jsou vytvářeny vždy tak, aby žák byl schopen zadání plnit samostatně bez pomoci rodičů. V případě, že zadání nerozumí, potřebuje něco vysvětlit či jinak pomoci, má možnost oslovit učitele mailem či jiným domluveným způsobem komunikace.

Zaznamenal jsem reakci některých rodičů, že postrádají úkoly či instrukce z některého předmětu. Dnes by všichni žáci měli mít instrukce a informace, které se týkají domácí přípravy v oblasti prioritních předmětů (matematika, český jazyk, cizí jazyky). U ostatních předmětů prosím o trpělivost. Někteří učitelé vytváří pro konkrétní výukové skupiny nové komunikační prostředí (využití sociálních sítí, aplikací apod.). Vyučující se sice snaží, aby děti obdržely instrukce nejpozději do termínu předmětu daného týdenní rozvrhem, ale může se stát, že se odeslání zpozdí v důsledku technických, osobních či souvisejících problémů. Mnoho našich zaměstnanců zároveň doma pečuje i o své děti nebo pomáhají spoluobčanům.

Učitelé ostatních odborných předmětů (dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie) by měli žákům poslat informace nejpozději ve čtvrtek 19. března 2020. Pokud by žák 2. stupně (6.-9. třída) nebyl ve spojení s konkrétním učitelem, oznamte to třídnímu učiteli.

Díky reakcím vás rodičů jsme si uvědomili, že stávající systém, kdy se na vaše děti (a na vás) valí průběžně úkoly z jednotlivých předmětů, je třeba změnit.  Připravujeme proto pro vás jednoduchý web „Přehled učiva“, který zveřejníme v pondělí 23.3. Na tomto webu budete mít přehled všech úkolů a domácí přípravy u konkrétní třídy ze všech předmětů na celý týden. Budete si tedy moci lépe naplánovat domácí studium.

Velice si vážíme Vaší podpory. Prosíme Vás o trpělivost a pochopení. Věřte, že naším prvořadým cílem je poskytnout co nejlepší podporu našim dětem s domácí přípravou do školy a Vám rodičům usnadnit obtížnou aktuální situaci. Při hledání optimálních řešení a způsobů bohužel dochází k chybám a omylům. Ale společnou komunikací a vzájemnou podporou se nám podaří chyby vychytat. Nemusíte se obávat, že pokud Vašim dětem uniknou některé domácí úkoly nebo něco nestihnou, projeví se to negativně na jejich prospěchu.

Děkujeme za spolupráci a pochopení

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”