Aktuality - Potvrzování žádostí o ošetřovné

Potvrzování žádostí o ošetřovné

12. 3. 2020

10. března 2020 došlo z nařízení vlády České republiky k uzavření základních, středních a vysokých škol. Rodiče, kteří jsou v důsledku tohoto opatření nuceni zůstat doma, aby se postarali o své dítě mladší 10 let (které ještě nedosáhlo 10 let věku), mají nárok na 60% průměrného měsíčního platu. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje prostřednictvím tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení“ potvrzenou zmíněným zařízením.

Kancelář školy bude pro rodiče připravena tyto formuláře potvrzovat od 16.3.2020 v době mimořádné provozní doby kanceláře školy (8:00 – 10:00). Mimo tyto časy není jisté, že bude v kanceláři školy přítomen příslušný zaměstnanec školy. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit osobně do školy. Kancelář školy může rodičům poslat na požádání prostřednictvím mailu (zs16@volny.cz, popř. hanus@zsuskoly.cz) vyplněný a potvrzený formulář, který si rodič doma vytiskne, dovyplní, podepíše a předá svému zaměstnavateli.

 

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Dle výkladu MPSV ze dne 11.3.2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po  uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

 

Aktuální informace MPSV k problematice šíření koronaviru: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 

Formulář „Žádosti o ošetřovné“ je ke stažení na: http://www.zsuskoly.cz/dokumenty-skoly/dokumenty-ke-stazeni/

 

Prosíme rodiče: Pokud budete preferovat zaslání potvrzené "Žádosti" v elektronické podobě, zašlete nám požadavek na uvedené mailové adresy co nejdříve. Budeme mít čas "ošetřovačku" připravit a zaslat k datu zahájení. Nezapomeňte do mailu uvést datum zahájení ošetřování Vašeho dítěte. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”