Aktuality - Výzva v souvislosti s šířením koronaviru

Výzva v souvislosti s šířením koronaviru

6. 3. 2020

Vážení rodiče.

V souvislosti s aktuálním vývojem šíření koronaviru v České republice, stanoviskem příslušných orgánů (Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství Krajské hygienické stanice) a s blížícími se jarními prázdninami našich žáků se na Vás obracím s výzvou, abyste zvážili cesty do zahraničí se svými dětmi a vyhnuli se především rizikovým oblastem, jejichž počet se den ode dne zvyšuje.

Chápu, že zdraví lidé se necítí být ohroženi, a že se jim všechna opatření mohou zdát jako zbytečná panika. Ve škole však pracují zaměstnanci a pohybují se žáci, kteří patří do rizikových skupin (z důvodu věku, oslabené imunity, dlouhodobé nemoci, diabetes apod.). Pro ně by případná nákaza koronavirem mohla mít velice vážné až fatální důsledky. V jejich zájmu vás žádám o zodpovědný přístup, sledování aktuálních informací a respektování vydaných doporučení. 

V případě podezření na riziko nákazy koronavirem je doporučeno telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně obvodního lékaře a koordinovat s nimi další postup. Přestože karanténu může nařídit KHS nebo ošetřující lékař, žádáme vás v zájmu zaměstnanců a dětí školy, abyste v případě, že navštívíte rizikovou oblast (i oblast, která bude jako riziková označena v průběhu nebo po skončení vašeho pobytu), nechali vaše dítě po dobu 14 dnů doma a kontaktovali školu. Zajistíme prostřednictvím internetu pro žáka zadání samostatné domácí přípravy.

I v průběhu jarních prázdnin se vás budeme snažit informovat prostřednictvím našich webových stránek o vývoji situace a případných aktuálních omezeních.

 

Doporučujeme rovněž sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz  

Web MZČR s informacemi o aktuální situaci v oblasti šíření koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html  

Kontakty na krajské hygienické stanice:http://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html   

Web MZVČR:https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost vůči ostatním a přejeme všem příjemné jarní prázdniny.

Radek Hanuš, ředitel školy

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”