Aktuality - Výsledky voleb školské rady

Výsledky voleb školské rady

1. 10. 2019

Ředitel školy oznamuje výsledky voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků při ZŠ Liberec, U Školy 222/6, p.o.:

 

Volby z řad oprávněných osob (zákonných zástupců)

Volby proběhly tajným hlasováním dne 26. 9. 2019 od 16.30 do 19.00 hod. v budově ZŠ U Školy. Voleb se zúčastnilo 44 oprávněných voličů.

 Po sečtení hlasů oznamuje volební komise, že poměr hlasů navrženým kandidátům stanovil následující výsledek:

pan Ing. Jaroslav Rašín            … 21 hlasů

pan Ing. Vladislav Rozsypal    … 23 hlasů

 

Výsledky voleb:  Z řad oprávněných osob byl zvolen v doplňovacích volbách do školské rady při ZŠ Liberec, U Školy pan Ing. V. Rozsypal.

 Děkuji všem rodičům a zákonným zástupcům, kteří se zúčastnili voleb a rovněž všem, kteří se podíleli na jejich přípravě a realizaci.

 Mgr. Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”