Aktuality - Výlet družiny na Sychrov

Výlet družiny na Sychrov

29. 6. 2019

V sobotu ráno 25.5.2019 jsme se v hojném počtu sešli na vlakovém nádraží.  Po důkladném přepočítání všech zúčastněných jsme zakoupili jízdenky a vyrazili na nástupiště. Cesta vlakem pěkně ubíhala. Na zastávce v Jeřmanicích jsme viděli historický vlak a obsluhu vlaku v dobových kostýmech.

Konečně zastávka Sychrov. Počasí nám přálo, sluníčko pěkně svítilo a tak se nám šlo dobře. Netrvalo dlouho a došli jsme na zámek Sychrov.  Nejdříve jsme se všichni posilnili svačinkami, které jsme si přivezli z domova. Někteří stihli projít výstavu obrázků ve sklepení. Potom se nás ujala paní průvodkyně a vzala nás do východního křídla zámku. Viděli jsme krásné schodiště, na zdech trofeje z honů a erby knížecího rodu Rohanů. Hádali jsme, jaké pohádky se zde natáčely  – Zlatovláska, Nesmrtelná teta,  Nejkrásnější hádanka. Dále jsme viděli chodbu zdobenou obrazy z rodu Rohanů, toaletní místnost kněžny (dnešní koupelna, kuchyň,..)

Po zajímavé prohlídce jsme se těšili na pohádkový park. Děti měly možnost si ve stáncích zakoupit suvenýry a konečně utratit kapesné od rodičů. Při vstupu do parku jsme dostali „glejt“ a na něj jsme sbírali razítka za zdolané disciplíny. Setkali jsme se s babou Jagou, Hejkalem, Popelkou, rytíři, zvířátky a čerty. Postupně jsme prošli celý park a na konci  pohádkové cesty nás čekala odměna. Za vyplněný glejt si děti vybraly odměnu – razítka,omalovánky nebo pexeso. Plni zážitků jsme se poté ubírali na nádraží, abychom stihli vlak.

Těšíme se opět na příští výlet. Všem zúčastněným děkujeme za účast.

Vychovatelky Jitka, Radka, Vlaďka a Martina

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”