Aktuality - Projekt

Projekt

2. 2. 2010

Naši prvňáčci se v uplynulém pololetí zapojili do zajímavého projektu "English Time", díky kterému se měli seznámit se základy anglického jazyka. Krásu cizího jazyka jim pomáhala objevovat jejich paní učitelka, která angličtinu zapojovala do běžných vyučovacích hodin matematiky, čtení, psaní apod. Ale děti měly zároveň i ojedinělou možnost setkávat se přímo s rodilým mluvčím. V několika hodinách v uplynulém pololetí vystřídala paní učitelku před tabulí anglicky hovořící lektorka z USA Rebecca. Jazyková bariéra mezi lektorkou a dětmi nepředstavovala vůbec žádnou překážku. Vitální a vtipná Rebecca si děti okamžitě získala. Během svých krátkých vstupů do vyučovacích hodin naučila děti reagovat na jednoduché otázky, umět se představit a několik anglických slovíček. Děti byly z výuky angličtiny doslova nadšené a paní učitelka Zikmundová si pomoc americké kolegyně také velice pochvalovala.

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”