Aktuality - Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

3. 11. 2018

Volba střední školy a příprava na budoucí povolání je pro žáky 9. tříd v současné době již velmi aktuální. Na konci září proto naše škola využila nabídku regionálního zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR a žáci obou našich devátých tříd absolvovali v prostorech liberecké IQlandie program „Živá knihovna povolání“. Vybrané liberecké firmy jim zde představily různé profese, většinou technického směru. Žáci tak měli možnost zblízka poznat práci v některých oborech. Firmy se na tuto akci velmi dobře připravily a prostřednictvím videoprezentací, praktických ukázek, kvízů a soutěží dětem přiblížily svoji činnost.

Děti nejvíce zaujaly prezentace firmy Preciosa a praktické ukázky z práce zdravotníků z liberecké nemocnice. Pod dozorem zdravotních sestřiček si děti mohly dokonce vyzkoušet odběr krve.

I když se žáci setkali s různými profesemi a obory, pro všechny bylo jedno společné - a to je znalost cizích jazyků, neboť bez nich se dnes neobejde žádné povolání. Tak snad pro děti to bude velká výzva a motivace k jejich učení.

 J.Zatloukalová, výchovná poradkyně školy

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”