Aktuality - Bruslení s Tygrem

Bruslení s Tygrem

11. 1. 2010

ZŠ U ŠKOLY JE PRVNÍM ABSOLVENTEM BRUSLENÍ S TYGREM

 

            Ve čtvrtek 26. 11. 2009 jsme zakončili první kurz výuky bruslení. Prvními žáky, kteří BRUSLENÍ S TYGREM absolvovali, byli žáci 2. tříd ZŠ U ŠKOLY. Děti se během deseti lekcí naučily bruslit a získaly kladný vztah k tomuto sportu jako takovému.

            Náplň a samotné vedení Bruslení s Tygrem je výsledkem vzájemné spolupráce hokejového klubu Bílých Tygrů Liberec a krasobruslařského klubu BK Variace Liberec. Právě díky kvalitní spolupráci mezi těmito kluby jsme mohli zajistit dostatečný počet vedoucích a asistentů. Velký dík patří třídní učitelce Miloslavě Böhmové, vedoucímu trenérovi Jakubu Klímovi, trenérkám Naděždě Burdysové a Dobroslavě Kopecké. V neposlední řadě bych velmi rád poděkoval všem asistentům, kteří ochotně pomáhali při výuce bruslení.

            ZŠ U Školy absolvovala deset lekcí. Před první lekcí většina dětí vůbec neuměla bruslit, padesát procent žáků stálo na bruslích prvně. Již na konci první lekce se kluci a holky pohybovali po ledě samostatně, během dalších dvou lekcí se zdokonalili a od čtvrté lekce již měli všichni nad svými bruslemi kontrolu. Právě od této doby jsme začali do výuky zařazovat i hry. Děti byly doslova nadšené a na bruslích si dovolovaly čím dál tím více. Závěrečnou lekci jsme věnovali různým soutěžím. Na šesti stanovištích si chlapci a děvčata vyzkoušeli fotbal, střelbu kotoučem na branku, bruslařské závody, práci s tenisovou raketou a míčkem atp. Na závěr každý absolvent obdržel přímo od BÍLÉHO TYGRA bonbóny a LEDOVÉ VYSVĚDČENÍ, což je vlastně průkaz žáka o zvládnutí základních bruslařských dovedností.

            Velkou výhodou byla možnost bezplatného zapůjčení bruslí a helem. Díky kvalitně vybavenému skladu odpadl p. učitelce problém s necvičícími dětmi, protože se všichni bruslení aktivně účastnili. Důkazem, že děti bruslení opravdu zaujalo byl fakt, že na poslední lekci jsme půjčovali již pouze čtvery brusle. Ostatním dětem rodiče brusle v průběhu školy bruslení zakoupili.

            Všichni bychom si přáli, abychom se s našimi absolventy i nadále setkávali, a to ať již v hokejovém nebo krasobruslařském klubu.

                                                                                                         Za Bruslení s Tygrem

                                                                                              Jiří Bermann    

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”