Aktuality - Halloween v 1. a 2. třídě 26.10.2009

Halloween v 1. a 2. třídě 26.10.2009

6. 11. 2009

V pondělí 26. 10. jsme si ve třídě vyzkoušeli projektový den s tématem svátku, který se slaví v anglicky mluvících zemích – Halloween. Přišli jsme do školy v maskách čarodějnic, strašidel a duchů. Nejprve jsme si řekli, proč a jak se ten svátek slaví, co jsou hlavní atributy. Ty jsme si pojmenovali i anglicky a v českém jazyce jsme na nich určovali počet slabik, grafickou stavbu slova a hledali známá písmenka. Ta jsme také hledali v  tématicky zaměřených obrázcích a vybarvovali jsme je podle zadání. V matematice jsme tvořili příběhy – slovní úlohy podle pracovního listu s dýněmi, strašidly, kočkami a duchy. Paní učitelka nám rozsvěcovala a zhasínala svíčky a my tvořili příklady. Pak jsme se učili anglicky počítat do čtyř a podle vzájemných diktátů jsme tvořili „monsters“. Při psaní jsme dokreslovali „potrhanou pavoučí síť“. Na závěr jsme z vypracovaných pracovních listů utvořili ve skupinkách „mapu projektu“. Ve strašidelné škole se nám líbilo i proto, že jsme si svítili dýněmi.

Nezapomněli jsme na svátek „Dušiček“, který si připomínáme v naší zemi. Svíčky rozsvítíme ještě i v pondělí 2. 11.

  

Halloween jsme slavili i ve 2.A. Děti procvičovaly určování druhů vět, samy také k danému tématu vymýšlely věty oznamovací, tázací, rozkazovací i přací. Zároveň  bylo vyvozeno nové učivo - slova nadřazená, podřazená a souřadná - vše vycházelo ze slova Halloween. Děti si také vytvořily vlastní obrázek hradu, který popisovaly a   vymýšlely k němu strašidelné slovní úlohy.                                                                                                                                                          

 

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”