Aktuality - Dějepisná exkurze Maharal 12.10.2009

Dějepisná exkurze Maharal 12.10.2009

14. 10. 2009

Druhý říjnový týden nám přinesl nevlídné zimní počasí. Přesto se 35 nadšenců z naší školy pod vedením dvou učitelů dějepisu (pana Hanuše a paní Moravčíkové) rozhodlo uskutečnit plánovaný výlet do Prahy. Cílem byla výstava věnovaná tajemné postavě z historie pražských Židů - legendárnímu rabínu Jehudovi ben Becalel, který je tradičně nazýván rabi Löw nebo také Maharal ("Cesta života"). Naše touha po dějepisných objevech a nových informacích byla po zásluze odměněna. Poté, co jsme prošli expozici v prostorech Císařské konírny Pražského hradu, přivítalo nás na nádvoří Pažského hradu sluníčko a vydrželo nám svítit po celou dobu našeho putování po pražských barokních památkách. Zastavili jsme se u chrámu Svatého Mikuláše na Malé Straně a obdivovali jsme stavitelské umění barokních stavitelů, bratrů Dienzenhoferů. Odtud jsme zamířili k blízkému Valdštejnskému paláci, ve kterém dnes sídlí senát Parlamentu České republiky. Prohlédli jsme si zejména obrovskou a krásnou zahradu v areálu Valdštejnského paláce a užívali si na lavičkách hřejivé paprsky poledního pražského slunce.

Naše kroky dále zamířily do Starého Města pražského a prohlídku památek barokní doby jsme symbolicky zakončili u Staronové synagogy na místech starého židovského města, kde se před čtyřmi sty lety procházel sám rabi Löw.

A protože se pražské nebe začínalo opět kabonit a nám začínalo kručet v břiše, zamířili jsme raději k metru a nechali se odvézt do paláce Flora, kde jsme nejdříve ukojili svůj hlad a navíc jsme se nasytili zážitkem ze sledování 3D filmu v multikině IMAX.

Ve čtyři hodiny odpoledne už nás autobus odvážel zpět do promrzlého a deštivého Liberce. Výlet nám připadal v tu chvíli strašlivě krátký, ale nabitý spoustou zážitků a dojmů...a také legrace... vždyť i proto jsme do Prahy jeli!

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”