Aktuality - Ukončení školního roku 2008/9 26.června

Ukončení školního roku 2008/9 26.června

30. 8. 2009

V pátek 26. června přišli žáci a žákyně naposledy v letošním školním roce do školy. Ve třídách se rozloučili se svými třídními učiteli a převzali svá vysvědčení. Poté se všichni učitelé a žáci sešli v tělocvičně školy, kde proběhlo slavnostní zakončení školního roku.

Společné setkání zahájili chlapci a dívky ze školního sboru pod taktovkou paní učitelky Churavé a vystoupení děvčat ze školního kroužku Orientálních tanců. Během následujícího slavnostního ceremoniálu byli odměněni žáci a žákyně, kteří zvítězili v celoroční soutěži sběru papíru. Oceněn byl slavnostně i Daniel Svoboda, který dosáhl vynikajícího úspěchu v celorepublikovém testování SCIO projektu Stonožka.

Hlavním bodem programu bylo rozloučení se žáky 9. tříd. Žáci a žákyně 9.A a 9.B si připravili prezentaci s fotkami, které mapovaly působení dětí na naší škole. Potom už jednotliví absolventi přistupovali ke svým dvěma třídním učitelům, aby z jejich rukou dostali závěrečná vysvědčení a drobné upomínkové dárky.

Program zakončil pan ředitel. Popřál dětem i pedagogům krásné prázdniny plné pohody a pěkných zážitků.

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”