Aktuality - Výlet družiny do bot.zahrady, 15.11.2008

Výlet družiny do bot.zahrady, 15.11.2008

8. 1. 2009

Scházíme se u radnice v půl deváté ráno a už se těšíme na společný výlet. Vyrážíme! Procházíme přes Šaldovo náměstí a prohlížíme si kolem, co se zde změnilo. V ulici 5.května si jmenujeme školy, které tu jsou.

Masarykovou třídou přicházíme ke krásné památce - k nově rekonstruovaným městským lázním. Krátce si o nich povídáme. Před vstupem do muzea připomene dětem, jak se zde mají chovat a že některé exponáty zde mají napojené i na alarm na policii. Čekají nás zde zajímavé prohlídky dvou výstav fotografií. Jedna z nich je od známého fotografa Václava Špillara fotografie z Ameriky a druhá se týkala fotografií z Venezuely – Pestrý svět.

Děti nadchla i stálá expozice přírodovědecká, archeologická, užitného umění současnosti a také historická část týkající se historie Liberce.

Na závěr prohlídky muzea nám paní průvodkyně spustila dva orchestriony, kterých mají malou expozici, za poplatek 2,- a 10,- Kč. Moc se nám to líbilo. Po zakoupení pohledů a brožurek z muzea se chystáme k odchodu.

Cestou do botanické zahrady míjíme nově postavený pomníček T.G.Masarykovi, který byl u příležitosti státního svátku  28.10.2008 odhalen.

Botanická zahrada má venkovní a vnitřní prostory s expozicí.Protože už vše odkvetlo, venku toho mnoho neuvidíme. Uvnitř jsou různé skleníky – Afriky, Austrálie, Tropy, Masožravé rostliny, Kaktusy, Sukulenty, krásné akvárium s různými druhy ryb, velkou sbírku orchidejí,… Velmi se nám zde líbilo.  Po prohlídce jsme si vybalili ve venkovní zahradě svačinky a pustili se do nich. Největší zadostiučinění bylo, když si mohly děti nakoupit v kiosku, utratily vše, co jim rodiče dali.

Odnášíme si pěkné zážitky a těšíme se na další výlet.

 

 

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”