Aktuality - Deváťáci prezentovali ročníkové práce

Deváťáci prezentovali ročníkové práce

3. 7. 2024

V druhém týdnu června vyvrcholilo studijní úsilí žáků devátých tříd. Deváťáci prezentovali své ročníkové práce, na jejichž tvorbě pracovali od začátku školního roku. Smyslem ročníkových prací bylo, aby žáci na konci své devítileté školní docházky prokázali, co se během studia na základní škole naučili.

V září si chlapci a děvčata devátých tříd ve spolupráci se svými konzultanty stanovili téma a cíl své práce. V následujících měsících vyhledávali zdroje informací, tvořili teoretickou i praktickou část své práce. V průběhu tvorby se deváťáci potýkali s rozmanitými obtížemi. Výsledná podoba některých prací předčila očekávání.

Ve dnech 6. – 17. června proběhly v odpoledních hodinách závěrečné prezentace žákovských prací. Autoři prací prezentovali obsah a závěry své písemné práce před tříčlennou komisí. Mnohé závěrečné práce překvapily nápaditostí a precizním zpracováním. A mnoho z tvůrců prokázalo skvělé prezentační dovednosti i nápaditost a originalitu při svých prezentacích.

Pilotní rok závěrečných prací je za námi a byl nadmíru úspěšný. Průběh a výsledný efekt splnily naprosto očekávání a smysl tohoto projektu. V roli konzultantů se do tvorby ročníkových prací zapojilo deset učitelů. Získali jsme skvělou zpětnou vazbu o úrovni znalostí a dovedností našich žáků. Zároveň se proces tvorby stal jedinečnou sondou, která odhalila i slabší stránky dlouhodobé přípravy našich žáků. Před zahájením nového školního roku proběhne vyhodnocení a implementace získaných poznatků do výukové strategie jednotlivých předmětů.

Gratulujeme všem deváťákům k úspěšnému završení devítileté studijní cesty a děkujeme všem konzultantům, kteří žáky vedli a pomáhali s náročnou tvorbou závěrečné práce. O tom, že závěrečné práce si našly svůj smysl, svědčí i zájem žáků osmých tříd, kteří už před odchodem na prázdniny přemýšlí o tématu své závěrečné práce.

Radek Hanuš, ředitel školy

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”