Aktuality - Olympiáda v programování

Olympiáda v programování

23. 6. 2024

Kromě pozoruhodných sportovních výsledků dosahují naši žáci úspěchů i v jiných dovednostech. V pátek 19.4.2024 se tři žáci z 8. A zúčastnili olympiády v programování, která se konala na liberecké průmyslové škole.  Jaromíra Mitka, Jaromíra Langa a Kamila Jindřicha Doležala potěšila účast v olympiádě o to víc, že všichni si přejí po základní škole studovat právě SŠ průmyslovou v Liberci. Kluci si vybrali pro oblastní kolo programovací jazyk Python, který se rozhodli provozovat buď pomocí Visual Code Studia, případně pomocí PyCharm.

Všechny úlohy byly koncipované tak, aby prověřily znalosti napříč programovacím spektrem. V programování bylo potřeba zahrnout logické operace, práci se vstupujícími soubory a také správný výsledný výstup. Na celou práci byly celkem 4hodiny čistého času, kdy byly možné přestávky na občerstvení a na projití se po škole. Po ukončení olympiády kluci prozradili, že mají velice dobrý pocit z vykonané práce a z výsledku, který se jim zdál velice dobrý. A měli pravdu. Jaromír Mitko obsadil krásné 2. místo. Jaromír Lang se umístil na 4. pozici a 7. místem doplnil úspěch našich žáků Kamil Jindřich Doležal. 

Chlapci si ověřili, jak obstojí se svými znalostmi a dovednostmi v oblasti programování ve srovnání s žáky jiných libereckých škol. Za skvělou reprezentaci školy jim patří velké uznání a dík. A přejeme jim hodně úspěchů v dalších programovacích soutěžích, případně vlastních projektech. Jaromír Mitko dostal díky svému umístění i možnost účasti v celostátním kole olympiády v programování. Ale z osobních důvodů se rozhodl se finální části olympiády neúčastnit.

Petr Herder, vyučující informatiky

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”