Aktuality - Olympiáda v angličtině

Olympiáda v angličtině

19. 3. 2024

Na konci ledna a na začátku února se na naší škole konala školní kola anglické olympiády v nižší a vyšší kategorii.  V té první své síly poměřili žáci 6.-7.ročníků, v té druhé pak 8.-9.ročníků. V každé z nich bylo 20 zúčastněných. Jednotlivé soutěže byly dvoukolové. První kolo obsahovalo gramatický test a poslechová cvičení. Tři nejlepší pak postoupili do kola ústního, které se skládalo z představení sama sebe, popisu obrázku a konverzaci na vylosované téma.

Ve školním kole olympiády angličtiny získali 3. místo Václav Loužecký (6.A) a Jaromír Mítko (8.A), 2. místa obsadili Marek Novák (6.A) a Ondřej Bednář (9.A). Z vítězství ve školním kole se radovali Eliška Štrinclová (7.A) a Nicolas Zet (9.B).

Vítězové školních kol postoupili do okresního kola, které se letos uskutečnilo 20. února na Podještědském gymnáziu Doctrina. Eliška a Nicolas poměřili svoje jazykové schopnosti a komunikační dovednosti s žáky ostatních libereckých škol a víceletých gymnázií.  Oba získali drahocenné zkušenosti a navázali kontakty se studenty jiných škol.

Všem zúčastněným děkujeme za hojnou účast a vítězům školních kol  za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i všem vyučujícím anglického jazyka za organizaci či spoluorganizaci a hladký průběh školních kol letošní anglické olympiády.

Bc. Veronika Nicole Švarcrová – učitelka Aj

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”