Aktuality - STÁVKA 27.11.

STÁVKA 27.11.

18. 11. 2023

Zaměstnanci Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, p.o. se rozhodli aktivně podpořit výstražnou stávku, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Protože většina zaměstnanců organizace a začleněných školních zařízení se bude účastnit stávky, nelze zajistit ani částečný provoz žádného z uvedených školních zařízení.

 

V pondělí 27. listopadu 2023 škola zůstane uzavřena z důvodu účasti svých zaměstnanců na stávce. Mimo provoz zůstanou i školní jídelna a družina.

 

Omlouváme se rodičům žáků za způsobené komplikace.

Mgr. Radek Hanuš, ředitel školy

 

Vyjádření stávkového výboru zaměstnanců školy:

Protože výdaje na vzdělání nejsou dluhem, nýbrž investicí do budoucna, rozhodli jsme se využít svého ústavního práva a dne 27.11.2023 vstoupit do stávky, která bude mít formu jednodenního přerušení práce s cílem zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.

   Nedostatek finančních prostředků ve školách by mohl způsobit zásadní pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Navrhované škrty v počtech nepedagogických pracovníků by v obecné rovině vedly k neschopnosti zajistit provoz škol v míře jako doposud, například v oblasti dostupnosti a kvality stravování. V neposlední řadě chceme stávkou zamezit, aby z prostředků na platy pracovníků byly hrazeny dávky v nemoci.

Za stávkový výbor

Mgr. Jindřich Kafka

kontaktní osoba

kafka@zsuskoly.cz

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”