Aktuality - Vídeň 2022

Vídeň 2022

25. 1. 2023

 

Návštěva rakouské metropole

Dne 21. listopadu se uskutečnil dlouho plánovaný zájezd do Vídně. Po pětihodinové cestě jsme dorazili na naše první místo, barokní letní palác rodu Habsburků, Schönbrunn. Součástí tohoto komplexu je také zoologická zahrada, která patří k několika málo ZOO na světě, která chovají ohrožené pandy velké. Večer jsme vyrazili na procházku k vídeňské radnici, podle které byla postavena i ta liberecká. Cestou jsme viděli památky jako hrobku Habsburků nebo katedrálu svatého Štěpána-Stephansdom. U radnice jsme měli možnost sami se projít po vánočních trzích v okolí radnice.

 

Druhý den jsme metrem dojeli k architektonicky zajímavému domu Hundertwasserhaus, a odsud jsme zamířili k chrámu svatého Štěpána a vystoupali na hlavní věž Stephansdomu, řečenou Steffi. Poté jsme si prošli zimní sídlo Habsburků-Hofburg. Naším posledním místem dne byl dům moře neboli „Haus des Meeres“, který obsahuje nespočet mořských i suchozemských zvířat.

Poslední den jsme se po cestě zpátky stavili u významné barokní stavby, kláštera Melk. Ačkoliv většina areálu byla uzavřena, podařilo se nám vniknout do hlavního klášterního chrámu.  Následně jsme zamířili do motorestu na oběd. Tradiční rakouskou gulášovou polévku jsme si zpestřili párky s chlebem u autobusu. Před setměním jsme ještě na moment zahlédli nádherný západ Slunce. A pak už jsme přejeli rakouské hranice a ujížděli domů.

Marek Bělohubý, 9. A


Exkurze do koncentračního tábora Mauthausen

V listopadu 2022 pokračoval školní projekt poznávání míst spojených s moderní historií. Díky podpoře Statutárního města Liberec můžeme podnikat poznávací zájezdy na místa spojená s holocaustem. Po exkurzi v bývalém koncentračním táboře v Osvětimi v roce 2021 jsme tentokrát zamířili do památníku jiného koncentračního tábora z období druhé světové války. Ve středu 23. listopadu 2022 navštívila skupina 42 žáků 7. – 9. tříd památník bývalého vyhlazovacího tábora v Mauthausenu.

Koncentrační tábor byl vytvořen blízko rakouského Lince jako první zařízení tohoto typu v roce 1938 mimo území Třetí říše. Z pohledu dnešních studentů je místo zajímavé tím, že do dnešních dnů se podařilo zachovat podstatné budovy areálu tohoto děsivého místa. My jsme se navíc do Mauthausenu vydali nedávno po neblahém výročí. Před osmdesáti lety 24. října 1942 zde bylo během jediného dne popraveno 262 členů československého odboje, kteří pomáhali parašutistům při úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Návštěva bývalého tábora zanechala v žácích hluboký dojem. Díky vysoké míře zachovalosti původního areálu jsme si mohli představit hrůzy, které prožívali vězni, kteří do tábora přišli za doprovodu stráží SS z blízkého nádraží v Mauthausenu. Stáli jsme na „Garagenplatzu“, na kterém probíhala selekce vězňů, ponurou branou jsme vešli do samotného areálu tábora. Viděli jsme „Zeď nářků“ s náhrobními kameny některých obětí, které zde byly zavražděny strážemi SS. Kolem památníků jednotlivých národů, jejichž obyvatelé zahynuli na tomto místě, jsme došli na okraj pověstného kamenolomu. Zde byli vězni likvidováni těžkou prací nebo krutým týráním dozorců.

Nejvíce nás zasáhla expozice v budově věznice, kde je instalována moderní expozice. Vešli jsme do podzemní místnosti, kde jsou umístěny bloky z leštěného černého kamene. Na nich jsme rozpoznali drobným písmem napsaná jména. Ohromilo nás množství těch jmen. V cele, kde byli popravováni vězni, je zaznamenáno kolem tří set tisíc jmen lidí, kteří zde byli zavražděni. V ten moment každému z nás došla jen těžko uvěřitelná děsivá skutečnost. Odcházeli jsme z areálu při úchvatném západu Slunce, a byli jsme naplněni vděčností a vírou, že podobné hrůzy snad lidstvo už nikdy nezažije.

 

Radek Hanuš, ředitel školy

 

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”