Aktuality - Zájmové kroužky 2022/23

Zájmové kroužky 2022/23

31. 8. 2022

Vážení žáci a rodiče,

snažili jsme se připravit co nejširší nabídku školních kroužků. Podmínkou otevření kroužku je minimální počet 10 dětí. Prosíme vás o včasné dodání vyplněných přihlášek, abychom věděli, zda budeme moci konkrétní kroužek otevřít.                                                                        

Přihlášky děti obdrží od třídních učitelů nebo jsou ke stažení na webu školy (Dokumenty ke stažení) a je třeba je odevzdat nejpozději do 14. 9. 2022 do kanceláře zástupkyně pro 2. stupeň (vedle skleněných dveří) nebo třídnímu učiteli (platí pro 1. a 2. třídu).                                 

Kroužky angličtiny                                                                (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

AJ I (pro prvňáčky) - úterý 12:45 – 13:30 (J. Hartová), budova B (28. října)

AJ II (pro druháky) - čtvrtek 12:45 – 13:30 (J. Hartová), budova B (28. října)

Žáci si osvojí výslovnost angličtiny, základní slovní zásobu a

komunikační fráze prostřednictvím písniček, říkanek, her a dalších aktivit.

 

 

 

Keramický kroužek 1                                                            (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

pondělí 14:00 - 15:30, budova A (U Školy),  1.- 2. třída

Lektor: T. Hopová 

Žáci se naučí pracovat s keramickou hlínou, budou vytvářet drobné výrobky

(ozdoby, figurky) z keramické hlíny, které si po vypálení odnesou domů.

 

 

 

Keramický kroužek 2                                                              (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

úterý 14:00 - 15:30, budova A (U Školy), 3. -9. třída

Lektor: T. Hopová 

Žáci se naučí pracovat s keramickou hlínou, budou vytvářet drobné výrobky

(ozdoby, figurky) z keramické hlíny, které si po vypálení odnesou domů.

 

 

 

Florbal 1                                                                                 (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

pátek 12:45 – 13:45, tělocvična, budova A (U Školy), 1. - 2. třídy

Lektor:  B. Vomáčka

Kroužek je určen pro začínající hráčky a hráče florbalu. Děvčata a chlapci se

seznámí s pravidly tohoto sportu a budou se věnovat praktickým hráčským

dovednostem. Základní vybavení zapůjčí škola, ale je možné si přinést i vlastní.

 

 

 

Florbal 2                                                                                  (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

pátek 14:00 - 15:00, tělocvična, budova A (U Školy), 3. - 7. třídy

Lektor: B. Vomáčka

Děvčata a chlapci se seznámí s pravidly florbalu a budou se věnovat praktickým

hráčským dovednostem. Základní vybavení (hokejka, míčky) zapůjčí dětem

škola, ale je možné si přinést i vlastní. Účastníci kroužku se budou především v

ěnovat hře a zlepšování individuálních herních dovedností.

 

 

 

Basketbal                                                                            (cena: 1.000,- Kč /šk.rok)

pátek 14:00 - 15:00, hala KORT, 2. - 6. třídy

Lektor: D. Máchová, kroužek zajišťuje BA Lynx Liberec

Děvčata a chlapci se seznámí s pravidly basketbalu a budou se

věnovat praktickým hráčským dovednostem. Lektor žáky vyzvedne ve

škole a po skončení kroužku je odvede zpět do školy.

 

 


 

 

 

Pohybové hry                                                                         (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

Středa 15:00-16:00, tělocvična, budova A (U Školy), 1. -3.třídy

Lektor: P Papas 

Kroužek bude zaměřen na všestrannou pohybovou přípravu dětí.

Formou her a zábavných cvičení budou rozvíjet svou rychlost, obratnost

a správné držení těla. Aktivity nejsou zaměřeny na výkon, jsou

směřovány k budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě.

 

 

 

 

 

Ruční práce                                   (cena: 1.600,- Kč /šk.rok,+ 500-Kč na materiál)

čtvrtek 14:00 - 15:30, budova B (28. října), 3. -7. třída

Lektor: Z. Šturmová

Kroužek je zaměřený na rozvinutí zručnosti, oživení ručních prací

a výtvarných technik (batika, mozaika, šití, háčkování, pletení,

vyšívání, práce s kůží, textilem, papírem, barvou) a jejich

využití při výrobě vlastních výrobků a dárků.

 

 

 

Taneční kroužek SMARTDANCE                                           (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

pondělí 13:30 - 14:30, tělocvična ,budova A (U Školy),3. – 5. třídy  

Lektor: A. Petráň

Kroužek je zaměřen na rozvoj koordinace, vnímání rytmu a základy

sportovního tance. Děvčata a chlapci se seznámí se standartními 

a latinsko-americkými tanci. Tančit se nemusí nutně v páru. Děti se budou

učit i jednoduché choreografie.

 

 

 

Jóga                                                                                    (cena: 1.600,- Kč /šk.rok)

úterý 13:00 - 14:00, tělocvična, budova B (28. října), 1. – 5. třídy

Lektor: I. Fléglová

Kroužek nabízí dětem zcela nový pohled na pohyb. Pod vedením zkušené

lektorky se děti budou nenásilnou a zábavnou formou učit správně 

a ohleduplně zacházet se svým tělem. Jóga přináší radost z pohybu,

zlepšuje dechovou kapacitu.

 

 

 

Velký inženýr                                                                      (cena: 1.990,- Kč /pololetí)

čtvrtek 14:00 - 15:00, budova A (U Školy), 1. - 5. třídy

(12 lekcí za pololetí-začátek  kurzu- říjen  )

Lektor: V. Karpeta, kroužek zajišťuje Brick.centrum Liberec

Kroužek Velký inženýr je určený pro všechny milovníky LEGO, holky    

i kluky a je zaměřený na oblast STEM - vědu, techniku, inženýring 

a matematiku. Děti si představí téma a postaví model a ten pomocí

motorů rozhýbou.

 

 

 

 

A-Styl

Škola úzce spolupracuje s partnerským studiem A-Styl. Pro tento školní rok

nabízí A-Styl slevu 20% našim žákům a žákyním na své kroužky. (viz www.astyl.cz)

 

 

 

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”