Aktuality - Literární úspěchy žáků

Literární úspěchy žáků

26. 6. 2022

      S jarem přicházejí teplé slunečné dny a vůně trávy přímo vybízí k výletům do přírody. Dospělí i jejich děti po zimě oprašují sportovní vybavení a vydávají se na méně nebezpečné stezky, ale i na silnice plné rychlých aut. Neuvážené chování může způsobit dopravní potíže, a proto je důležité dětem připomenout zásady bezpečného pohybu v silničním provozu.

     Žáci si pravidla bezpečné jízdy zopakovali prostřednictvím účasti ve výtvarné a literární soutěži Bezpečný cyklista, kterou zorganizoval Tým silniční bezpečnosti. V rámci Libereckého kraje se v literární části soutěže umístily tři žákyně naší školy. Páté místo obsadila Kačka Stránská ze 6. A, na 2. místě se umístila Valča Horkavá ze 6. A a první pozici na stupni vítězů vybojovala Maruška Holadová ze 7. A. Slohové práce našich vítězek vyprávěly o šťastných příhodách cyklistů v provozu, ale i o jejich nezodpovědném chování, s nímž často souvisí neúplná povinná výbava kola. Slohové práce postupují do celorepublikového kola a my holkám držíme palce.

      Další ocenění za literární práci získala v rámci soutěže Máj Hanča Burianová ze 7. A. Od porotců obdržela čestné uznání za své dílo Výkřik, které se svým výtvarným a literárním zpracováním řadí mezi blackout poetry.

Všem oceněným gratulujeme a už teď se těšíme na další skvělé výtvory!

Denisa Reimannová, učitelka českého jazyka

Více informací naleznete zde

Seznam aktualit

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”