Zájmová činnost - Kroužky - Keramika 1

Keramika 1

Kroužek je určen pro žáky 1. - 2. tříd. Žáci a žákyně modelují jednoduché dárky z keramické hlíny, seznamují se se základy keramické výroby. Učí se tvořit glazuru a své výrobky vypalovat v keramické peci.

čas: pondělí 12:30 - 14:00
místo: Keramický ateliér (hlavní budova, suterén)

cena: 1200,-Kč/školní rok. Zaplatit lze hotově lektorovi na kroužku nebo v kanceláři školy. Je možný i bankovní převod na účet 5451492/0800 (platbu je třeba doplnit popisem: "kroužek Keramika 1, jméno žáka").

vedoucí: Tereza Hopová

Kroužek zahájí činnost 27.9.2021. Lektorka vyzvedává děti v ŠD, po kroužku doprovází děti zpět do družiny.

←Zpět na seznam kroužků

Základní škola Liberec
U školy 222/6
„Sportem ke zdraví, školou k vědění a poznání”